Главен касиер в регион София Запад

Валидна до: 29.03.2019
Референтен номер: 6428/18
Структурно звено: Дирекция Клонова мрежа
Населено място: гр. София

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.“

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

 

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Извършва касови операции в лева и валута, изготвя справки, свързани с тях

• Извършва безкасови платежни операции, обслужва сметки и депозити на граждани, банкови карти, изготвя справки, свързани с тях

• Предлага спестовните/депозитните продукти на банката на настоящи и нови клиенти – граждани

 

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Висше или средно икономическо образование

• Опит на подобна позиция

• Добра компютърна грамотност

• Английски език на добро работно ниво - предимство

• Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения

• Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация

 

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

  • Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
  • Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
  • Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
  • Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
  • Застраховка за комплексна медицинска помощ
  • Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
  • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
  • Преференциална такса за ползване на карта за спорт

 

 

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.

 

* Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.