Банков служител “Главен касиер” в град София

Валидна до: 06.06.2017
Референтен номер: 5221/15
Структурно звено: Дирекция Управление на клонова мрежа
Населено място: гр. София

Изисквания:

 • Средно икономическо образование;
 • Професионален опит като левов и валутен касиер;
 • Способност за привличане на клиенти, добри продажбени умения;
 • Способност за работа под напрежение, гъвкавост и умения за бърза ориентация;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Английски език на добро работно ниво – предимство.

Основни отговорности:

 • Организира движението и контрола на касовите наличности в клона, поддържането им в оптимални граници, спазването на касовите правила и процедури;
 • Извършва касови операции в лева и валута;
 • Извършва безкасови платежни операции, обслужва сметки и депозити на граждани;
 • Предлага спестовните/депозитните продукти на банката на настоящи и нови клиенти – граждани;
 • Изготвя регулярни справки, свързани с извършваните дейности.

Ние Ви предлагаме:

 • Отлична възможност за професионална реализация в голяма и стабилна финансова институция;
 • Интересна и динамична работа;
 • Конкурентно възнаграждение и атрактивни социални придобивки.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

* Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД