Формуляр за онлайн кандидатстване

Позиция
Лични данни
Постоянен адрес: *
Пощенски код: *
Настоящ адрес: *
Пощенски код: *
Семейно положение:
Телефон: *
E-mail: *
Образование
Висше образование (Моля, започнете с последното)
Учебно заведение: *
Специалност: *
Период на обучение ( От/До ): *
Степен: *
Добавяне
Средно образование
Учебно заведение: *
Специалност: *
Период на обучение ( От/До ): *
Компютърни умения
Софтуерен продукт: *
Ниво на владеене: *
Софтуерен продукт: *
Ниво на владеене: *
Добавяне
Езикови умения
Език: *
Четене: *
Писане: *
Говорене: *
Добавяне
Други квалификации
година: *
Добавяне
Професионален опит
Добавяне
Допълнителна информация
Кандидатствали ли сте друг път в Обединена българска банка?
Моля, посочете лице за контакт за предоставяне на референция от Ваш бивш работодател, преподавател и др.
Име:
Телефон:
Имейл:
Добавяне
От къде научихте за тази обява?
Декларирам, че представената информация е точна и вярна!*
Съзнателно и доброволно предоставям личните си данни в настоящия формуляр и съм съгласен/на те да бъдат използвани за нуждите на Обединена българска банка.*
Прикачи файлове
* Задължителни полета

Уважаеми кандидати, Обединена българска банка е регистрирана по ЗЗЛД и декларира, че Вашите лични данни са само за вътрешна употреба и няма да бъдат предоставени на трети лица.