U-Broker

Обща информация

U-Broker представлява електронна платформа за търговия с финансови инструменти на Българска фондова борса - София АД.

За да бъдем Вашия брокер на Българка фондова борса - София АД, е необходимо:

 • да станете клиент на ОББ АД, като откриете сметки, по които да се отразяват операциите с финансови инструменти на Вашия портфейл;
 • да се регистрирате като потребител на електронното банкиране на ОББ АД;
 • да се запознаете с Общите условия и да сключите Договор за инвестиционно посредничество по сделки с финансови инструменти.

Предимства

Предимства на U-Broker:
 • Сигурност – достъп чрез електронен сертификат, потребителско име и парола. Сигурността на Вашите операции са надеждно защитени с клиентски сертификат или КЕП, статична и динамична парола.
 • Бързина – опресняване на пазарната информация.
 • Удобство - лесен и бърз достъп до въведените от Вас поръчки за търговия с финансови инструменти и до сключените сделки.
 • Професионалност - информация за всички сделки, сключени на БФБ-София АД.
 • Mинимални изисквания към ресурси.

Условия

За да подадете нареждане за покупко-продажба на финансови инструменти на БФБ-София чрез U-broker, е необходимо да направите следните стъпки:

1. Избирате сметката, с която бихте искали да оперирате. По тази сметка ще бъдат блокирани средства при покупка на ценни книжа и превеждани средства при продажба на ценни книжа.

2. „Сделки и оферти на БФБ” – тази секция Ви предоставя:

 • Информация за всички търгувани финансови инструменти, като посочваме техния борсов код, ISIN, номинал, валута на издаване и последна цена на търговия. С бутон FRESH ще опресните информацията.
 • Селектирането на инструменти от горния списък на база на Вашия интерес с последващо натискане на бутона ИЗБЕРИ ще рефлектира в създаване на Вашия инвестиционен портфейл.
 • Клик върху един от избраните от Вас инструменти ще Ви покаже валидните в момента оферти, подредени по вид купува/продава със съответното количество лотове и конкретната цена. Подредбата е в низходящ ред за оферти-купува и във възходящ за оферти-продава. Посочването на средна цена-купува и продава и общо количество направени оферти-купува и продава ще Ви даде възможност да прецените инвестиционните намерения към съответния момент.

3. „Поръчка за търговия на БФБ” – оттук може да подадете Вашата поръчка, след като сте преценили инвестиционните си възможности и желания:

 • маркирате дали поръчката е за покупка или за продажба;
 • маркирате вида на поръчката, а именно:

  лимитирана – Вие ще посочите най-високата приемлива за Вас цена за покупка или най-ниската приемлива за Вас цена при продажба;

  пазарна – поръчката ще бъде изпълнена по цените на офертите на БФБ в момента на въвеждането й.

  айсберг - лимитирана поръчка, която се характеризира с общ обем  и с върхов (пиков) обем и при която във всеки един момент в системата е видима само остатъчната част от върховия обем.

  - Общият обем на “айсберг” поръчката е минимум 20 000 лева.

  - Върховият обем е минимум 5 (пет) на сто от общия обем на “айсберг” поръчката. Не се допуска да се въвеждат поръчки „айсберг“ за корпоративни и общински облигации.
 • маркирате валидността на поръчката:

  до отмяна – поръчката е валидна до момента, в който я отмените (ако не е сключена сделка).

  до дата – поръчката е валидна до посочена от Вас дата.

  за една борсова сесия
 • въвеждате борсовия код на търгувания от Вас финансов инструмент;
 • ако подадената от Вас поръчка е лимитирана, то е нужно да посочите цена;
 • винаги посочвате броя на инструментите, които търгувате;
 • потвърждаването на поръчката е възможно след отмятане на всички точки по Декларациите съгласно Наредба 38.
 
Нашите брокери ще въведат подадената от вас поръчка в системата за търговия на БФБ-София АД след:
 • блокиране на парични средства по сметката Ви в ОББ АД при поръчка за покупка;
 • проверка за наличност на ценните книжа при поръчка за продажба.

4. Активни поръчки – активни са поръчките, подадени от Вас, потвърдени от ОББ АД и въведени за изпълнение в системата за търговия на БФБ-София АД. Тези поръчки могат да бъдат променяни от Вас, при условие че все още не са изпълнени на БФБ-София АД. При подаване на “Поръчка за отказ” Вашето инвестиционно нареждане ще бъде свалено от система за търговия на БФБ, ако вече не е било изпълнено.

5. Всички поръчки - поръчките, подадени от Вас за зададен период.

6. Сключени сделки – всички сделки, които са сключени на база на Вашите поръчки, т.е. всички удовлетворени Ваши поръчки за зададен период.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения