Трежъри


Дългови пазари
Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации, както и други търгуваеми структурни продукти. Няма изискване за минимална сума на сделката.

Деривати и други финансови инструменти
Дирекция „Трежъри“ на Обединена българска банка извършва и предлага на своите клиенти сключване на: валутен суап, лихвен суап, валутен форуърд, валутни опции, други дериватни и структурни продукти.

Платформа за валутна търговия
ОББ предлага на своите клиенти платформа за валутна търговия, която Ви дава достъп до валутния пазар в реално време и сключване на сделки по електронен път.

FX спот търговия
Дирекция „Трежъри“ на Обединена българска банка предлага на своите клиенти преференциален валутен курс за сделки с левова равностойност над 10 000 BGN.