KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 11/06/2021 17:06:20

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.65720
1.65420
Курс купува
1.57520
1.57820
Фиксинг на БНБ
1.61306
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34262
2.33762
Курс купува
2.21762
2.22162
Фиксинг на БНБ
2.28192
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84086
1.83586
Курс купува
1.75486
1.75986
Фиксинг на БНБ
1.79714
EN
KBC ExpertEase Defensive Balanced

KBC ExpertEase Defensive Balanced

Подходящ ли е този фонд за вас? Направете бърз тест, определете своя инвестиционен профил и вижте кои са подходящите за вас фондове.

Предимства

  • Висока ликвидност – дяловете могат да бъдат закупени или продадени обратно по всяко време.
  • Необлагаема печалба – реализираната доходност не се облага.
  • Диверсификация на инвестиции и спестявания – разпределяте спестяванията си в различен тип продукти и се възползвате от предимствата на всеки един от тях.
  • Достъп до специализирани пазари – достъп до пазари, които обикновено са затворени или твърде специализирани за индивидуални инвеститори.

Приложение

Балансиран фонд от фондове с изключително активно управление, което следва движението на пазара. Структурата на фонда е динамична и се променя, като цели да минимизира отрицателната доходност при негативни движения, да се възползва от тенденциите за растеж в максмална степен, когато има такива, и да осигури задържане на нивото при пазар без големи амплитуди. KBC ExpertEase Defensive Balanced е подходящ за инвеститори, които не са толерантни към висока загуба и не са склонни да поемат висок риск.

Условия

KBC Expertease Defensive Balanced има за цел да постигне възможно най-висока възвращаемост чрез инвестиране в съответствие с инвестиционната политика на KBC Asset Management NV. Целевото разпределение е 30% за дела в акции и 70% за дела в облигации. Възможно е да се допусне отклонение от него в зависимост от инвестиционната политика. Мениджърите обръщат два пъти повече внимание към намаляване на риска, отколкото към потенциала за нарастване на инвестицията. Колкото по-голямо внимание се обръща на намаляване на риска, толкова по-значителна част от портфейла може да бъде преобразувана в инвестиции с по-нисък риск от гледна точка на несигурни и/или нестабилни пазари. 

 

Тип фонд Балансиран фонд
Рейтинг на фонда 3 по скала от 1 (нисък риск) до 7 (висок риск)
Показател за риск и възвращаемост

Стойността 3 показва, че този фонд инвестира пропорционално повече в облигации и лихвоносни инструменти с кратък срок до падежа, отколкото в акции.

Юридическа форма Подфонд на белгийския фонд Bevek Horizon
Валута Евро
Начална цена за записване Капитализирани и разпределени акции по 1000 евро
Първоначална дата на предлагане 31 януари 2017 г.
Падеж Няма
Нетна стойност на активите На този линк въведете ISIN BE6290498482 в поле “Name or ISIN”, за да видите актуалната нетна стойност на активите към последна дата на публикуване, както и подробна информация на английски език за конкретния фонд.
Ликвидност и достъпност Ежедневно
Попечителство Попечителството е безплатно за дяловете от подфонда, които се държат в депозитна сметка в дружество от групата KBC.
Данъчно деклариране и облагане Притежанието на дялове във фонда KBC ExpertEase Defensive Balanced подлежи на деклариране в ГДД по чл. 50 ЗОДФЛ, като печалбата не се облага.

 
Такси
 

Такса за записване 1.5%
Такса обратно изкупуване до 1 м след записването 5%
Такса обратно изкупуване след 1 месец няма
Годишна дистрибуторска такса 0.987%
Годишна такса за управление 0.423%
Други такси на годишна основа 0.623%

  

ВАЖНО! Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират, и да преценят до колко подходящи са за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или друг вид гаранции. Пълна информация относно възможностите за инвестиране и най-подходящите за вас фондове, можете да получите в клоновете на ОББ.

Свържете се с нас

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Разгледайте други наши предложения

Програма Евробъдеще

Спестявате днес за повече сигурност утре – получавате сигурността на застраховка "Живот", докато заделяте средства за важните неща.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 80 валутни двойки в 13 валути.

СИП – Систематичен инвестиционен план

Създайте план, с който да постигнете желана сума за реализирането на мечтано пътуване, осигуряване на образование на децата или друго.

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече