Стандартни срочни депозити

За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Предимства

Имате възможност сами да определяте за какъв период депозирате парите си в зависимост от стандартните срокове 1, 3, 6 или 12 месеца.
 
Избирате как да използвате лихвата:
  • да я изтеглите в брой;
  • да я прибавите към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия;
  • да я преведете по друга сметка.

Избирате как да става подновяването на депозита:

  • автоматично, без да е необходимо да посещавате Банката;
  • лично да подновявате депозита на всеки падеж.

Условия

Срочност: фиксирана 1, 3, 6 и 12 месеца
 
Валута: BGN, EUR, USD
 
Минимална сума за откриване: 500 BGN или 250 EUR/USD
 
 
Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
 
Довнасяне се допуска без ограничение само към 12-месечен депозит, без това да нарушава условията по договора.
 
 
Необходими документи: Документ за самоличност.

Характеристики

ЛихвиBGNEURUSD
1 месец0.01%0.01%0.01%
3 месеца0.01%0.01%0.02%
6 месеца0.05%0.05%0.04%
12 месеца0.08%0.08%0.06%
 
Лихвата се начислява в размер, съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти.
За суми над 500 000 BGN/250 000 EUR/USD – по договаряне.
 
Изплащане на лихвата - направете своя избор и лихвата може:
  • да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит;
  • да се преведе по друга сметка;
  • да се изтегли в брой.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Депозит „На разположение“

Вашите средства са винаги „На разпоположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Обратно към всички предложения