Стандартен спестовен влог

Когато имате възможност да спестявате малки суми редовно и търсите сметка, която не Ви обвързва със срокове и ограничения, ние Ви предлагаме стандартен спестовен влог!

Предимства

  • Теглите и внасяте пари неограничено.
  • Получавате и изпращате преводи в България и чужбина.

 

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD, GBP

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: 100 валутни единици

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Без ограничение, като след третото теглене за календарен месец се начислява такса от 1 BGN.

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Можете да откриете спестовен влог и на трето лице.

Характеристики

Лихви:
BGN  0.05%
EUR 0.02%
USD 0.05%
GBP 0.01%
Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Спестовна сметка „Мое решение“

Сбъднете мечтата си, като отделяте малки суми и спестявате редовно със спестовна сметка „Мое решение“.

Отворен депозит

Отворен депозит Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Обратно към всички предложения