Спестовна сметка „Мое решение“

Сбъднете мечтата си, като отделяте малки суми и спестявате редовно със спестовна сметка „Мое решение“.

Предимства

  • Достъп по всяко време до Вашите средства с дебитна карта чрез широка мрежа от банкомати.
  • Възможност за ползване на интернет банкиране.

Условия

Срочност: 12, 36 или 60 месеца

Валута: BGN, ΕUR, USD

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: няма

Внасяне на суми: Довнасянето на суми по време на договорения период e неограничено, като един път месечно е задължително да бъде внесена предварително определената и точно фиксирана сума, с възможни спестовни вноски: минимум 40 лева/20 EUR/ 20 USD, при стъпка от 40 лева/20 EUR/ 20 USD до максимум 200 лева/100 EUR/100 USD.

Теглене на суми: Без ограничение, при редуцирана лихва през следващия месец.

Допълнителни условия:

  • максимален баланс по сметката: 40 000 BGN/ 20 000 EUR/20 000 USD;
  • при достигане на определения максимален баланс по спестовната сметка, сумата над максималния размер се олихвява с лихва за стандартна спестовна сметка в съответната валута;
  • при пропускане на 3 последователни плащания – сметката се преоформя като стандартна спестовна сметка;
  • всеки клиент на Банката може да ползва една сметка в съответната валута.

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Характеристики

Срок12 месеца36 месеца60 месеца
Лихвен процентБез теглене на суми от сметкатаПри теглене на суми от сметкатаБез теглене на суми от сметкатаПри теглене на суми от сметкатаБез теглене на суми от сметкатаПри теглене на суми от сметката
BGN0.08%0.04%0.15%0.08%0.20%0.10%
EUR0.08%0.04%0.10%0.05%0.15%0.08%
USD0.06%0.03%0.08%0.04%0.10%0.05%
Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява и изплаща в края на всеки месец и / или при закриване на сметката.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Отворен депозит

Отворен депозит Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Обратно към всички предложения