Сметка „Комфорт“

За получаване на заплата или други регулярни постъпления в Обединена българска банка, ние Ви предлагаме сметка „Комфорт“!

Предимства

  • Достъп по всяко време до Вашите средства чрез широка мрежа от банкомати и регистрация за интернет банкиране.
  • Възможност за получаване на преференциални лихви по кредитни продукти и овърдрафти в случай на регулярни постъпления по сметка „Комфорт“.

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: няма

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Без ограничение

Допълнително условие: При липса на постъпления по сметката по-малко от 100.00 лева месечно за 4 последователни месеца, сметка „Комфорт“ се олихвява като стандартна разплащателна сметка.

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Характеристики

Дневно салдоЛихвен процент
до 500.00 BGN0.05%
от 500.01 до 1000.00 BGN0.02%
над 1000.01 BGN0.01%

Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и / или при закриване на сметката.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Пакет Комфорт

Предназначен за всички, които получават работните си възнаграждения по сметка Комфорт в ОББ.

Сметка „Привилегия“

Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване, поддържане и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Безконтактни дебитни карти

Насладете се на удобството при плащане с Вашите нови безконтактни Debit Mastercard® и Visa Debit от ОББ!

Обратно към всички предложения