Детски спестовен влог

С грижа за Вашите деца можете да откриете спестовен влог с по-високо олихвяване.

Предимства

  • Спестовен влог в лева и евро при преференциални условия можете да откриете на Вашите деца!
  • Атрактивни нива на олихвяване от първия лев.

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN, EUR

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: 100 валутни единици

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Може да бъде извършено във всички клонове на Банката, съгласно законовите разпоредби – от законния представител/ и с разрешение от Районния съд.

Необходими документи: Лична карта на родителите или пълнолетното лице, откриващо влога

Характеристики

Лихви:
BGN0.15%
EUR0.05%
 
Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година, при закриване на сметката, или след навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Отворен депозит

Отворен депозит Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Обратно към всички предложения