Спестявания и сметки

Разплащателни сметки


Сметка „Активност“
Ако активно използвате своята сметка, ние ще Ви върнем месечната такса!

Сметка „Комфорт“
За получаване на заплата или други регулярни постъпления в Обединена българска банка, ние Ви предлагаме сметка „Комфорт“!

Сметка „Привилегия“
Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване, поддържане и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Стандартна разплащателна сметка
Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартната разплащателна сметка е Вашето решение.

Спестовни сметки


Отворен депозит
Отворен депозит Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Спестовна сметка „Мое решение“
Сбъднете мечтата си, като отделяте малки суми и спестявате редовно със спестовна сметка „Мое решение“.

Стандартен спестовен влог
Когато имате възможност да спестявате малки суми редовно и търсите сметка, която не Ви обвързва със срокове и ограничения, ние Ви предлагаме стандартен спестовен влог!

Детски спестовен влог
С грижа за Вашите деца можете да откриете спестовен влог с по-високо олихвяване.

Депозити


Депозит „На разположение“
Вашите средства са винаги „На разположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Стандартни срочни депозити
За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Срочен депозит 3х3*
За клиенти, които целят да увеличат спестяванията в средносрочен период.

Депозит Екстра*
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход, като запазите свободата си.

Евродепозит*
Дава възможност за нарастваща лихва с увеличаване срока на депозита или размера на депозираната сума.

Онлайн депозити и сметки


Онлайн депозити и сметки
Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“, сметка „Активност“, Отворен депозит или Стандартна разплащателна сметка през електронното банкиране на ОББ.