Спестявания и сметки

Сметки


Сметка „Активност“
Ако активно използвате своята сметка, ние ще Ви върнем месечната такса!

Сметка „Привилегия“
Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Стандартна разплащателна сметка
Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартната разплащателна сметка е Вашето решение.

Отворен спестовен влог
Отворен влог Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Депозити


Депозит „На разположение“
Вашите средства са винаги „На разположение” при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

Стандартни срочни депозити
За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Срочен депозит 3х3
За клиенти, които целят да увеличат спестяванията в средносрочен период.

Депозит Екстра
Получете Екстра възможности за увеличаване на Вашия доход, като запазите свободата си.

Онлайн депозити и сметки


Онлайн депозити и сметки
Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“, сметка „Активност“, Отворен спестовен влог или Стандартна разплащателна сметка през електронното банкиране на ОББ.