Онлайн депозити и сметки

Възможност с една стъпка да се открие срочен депозит „На разположение“, сметка „Активност“, Отворен спестовен влог или стандартна разплащателна сметка през електронното банкиране на ОББ.

Депозит @На Разположение

Желаещите да си открият депозит „На разположение“ през Електронно банкиране могат да избират между срок от 6 или 12 месеца, както и валутата на депозита в лева, евро или щатски долари. Минималната сума за откриване, с която трябва да разполагат, е 3 000 BGN / 1 500 EUR и USD.

Единственото условие е клиентът да има стандартна разплащателна сметка в съответната валута.

Основни предимства на депозита, който действително е винаги "На разположение", са:

 • Ежемесечно получаване на лихвата
 • Гарантирана доходност, дори и в случай на предсрочно прекратяване.
 • Лихвените нива за депозити открити през Е-банкиране на ОББ, са с по-високи лихви от техните аналози предлагани в клоновата мрежа на Банката.

Подробности за условията на депозит „На Разположение“ са налични тук.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни и на https://ebb.ubb.bg.

Сметка @Активност

Откриването на разплащателна сметка „Активност“ е напълно безплатно, като желаещите имат възможност да посочат в каква валута да открият сметката, избирайки между лева, евро или щатски долари. След онлайн откриването на сметката могат да се следят наличностите и движенията по сметката в реално време, както и да се извършват свободно преводи и плащания през електронното банкиране на Банката.

Сред допълнителните предимства на сметката са:

 • Банката връща месечната такса при извършване на повече от 10 дебитни трансакции, осчетоводени в календарния месец – изходящи преводи през електронното банкиране, комунални плащания, теглене и плащане с дебитна карта издадена към сметката.
 • Възможност за директно онлайн заплащане на разходите за комунални услуги.
 • Възможността за плащане по предварително зададени шаблони без необходимостта от вход със сертификат.

Подробности за условията на сметка „Активност“ са налични тук.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни и на https://ebb.ubb.bg.

@Отворен спестовен влог

Отворен влог Ви позволява да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца, без да губите натрупаната лихва.

Основни предимства на влога са:

 • Срочност: Безсрочен
 • Теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца;
 • Получавате и изпращате преводи в България и чужбина.
 • Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца, както и валутата на депозита в лева, евро или щатски долари.

Подробности за условията на Отворен депозит са налични тук.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни и на https://ebb.ubb.bg.

@Разплащателна сметка

При нужда да извършвате разплащания в страната и чужбина, да откриете депозит в различна валута, да използвате продукти и услуги на Банката, свързани с наличие на разплащателна сметка, може да откриете без такса стандартна разплащателна сметка през е-банкирането на ОББ.

Вие можете да откриете разплащателна сметка през своето е-банкиране в избраната от Вас валута:

 • Лева
 • Евро
 • Щатски долари
 • Британски лири
 • Швейцарски франкове

Срочност: Безсрочна          

Минимална сума за откриване няма.

Подробности за условията на стандартна разплащателна сметка са налични тук.

Повече информация за тези и други услуги на Е-банкирането на ОББ са достъпни и на https://ebb.ubb.bg.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Безконтактни дебитни карти

Насладете се на удобството при плащане с Вашите нови безконтактни Debit Mastercard® и Visa Debit от ОББ!

Международни безконтактни кредитни карти Mastercard и Visa от ОББ

Осигурете си финансова свобода и удобство във Вашето ежедневие с кредитните карти VISA и Mastercard на ОББ.

Обратно към всички предложения