Евроинвест

ОББ в качеството си на застрахователен агент на ДЗИ - Животозастраховане обслужва застрахователни полици Евробъдеще, Евроинвест и Евробонд.

Описание

ЕВРОИНВЕСТ е застраховка Живот, свързана с белгийския инвестиционен фонд SIVEK Global. Балансираният фонд съчетава компоненти на акции, облигации и инструменти на паричния пазар в един портфейл, който се управлява активно от фонд мениджър на база на експертна оценка и непрекъснат мониторинг на световните капиталови пазари и икономически и геополитически събития.

ЕВРОИНВЕСТ е застрахователен продукт, предоставящ комплексна застрахователна защита в случай на смърт от злополука или трайна инвалидност вследствие на злополука

ЕВРОИНВЕСТ дава възможност за реализиране на много по-висока доходност благодарение на инвестиционната стратегия на KBC Asset Management, като по този начин диверсифицираме инвестиционния портфейл на нашите клиенти.

ЕВРОИНВЕСТ ще се предлага постоянно през годината, през мрежата на ОББ, без конкретни продажбени периоди и емисии.

Предимства и параметри:

  • Диверсификация: баланс между рискови и ниско рискови активи в портфейла;
  • Фонд от фондове (смесен фонд) следващ стратегията на KBC: най-продаванияt фонд на KBC AM, получил награди за най-добър балансиран фонд в Белгия;
  • Висока историческа доходност, базирана на представянето на фонда през изминалите години;
  • Инвестиционна стратегия на KBC: увеличава възвръщаемостта и ограничава рисковете за инвеститора – стратегията е била подлагана на специални стрес тестове, които е преминала успешно;
  • Активно управление на фонда: осигурява непрестанен мониторинг и промяна на композицията на портфейла;
  • Ликвидност: достъп до средствата по всяко време;
  • Начин на плащане на застрахователната премия: еднократно, като валутата е евро;
  • Минимален размер на премията в евро: 1,000 за еднократна премия

Движение на цените на дяловете по фондовете

Вижте Цена на Дял от фонд SIVEK Global Low или SIVEK Global Medium или SIVEK Global High ТУК

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения