Сметка „Активност“

Ако активно използвате своята сметка, ние ще Ви върнем месечната такса!

Предимства

Сметка „Активност“ е най-доброто решение за Вас, защото:
 • няма такса за откриване;
 • при над 10 дебитни трансакции, осчетоводени в календарния месец Банката Ви връща месечната такса – изходящи преводи през електронното банкиране, комунални плащания, теглене и плащане с дебитна карта издадена към сметката;
 • получавате безплатна международна дебитна карта;
 • възможност за безплатно ползване на интернет банкиране;
 • Ви позволява да плащате сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.;
 • може да получавате заплата, пенсия, възнаграждение или стипендия директно по разплащателната сметка;
 • теглите и внасяте суми по сметката по всяко време чрез широка мрежа от банкомати.

ОББ дава възможност за онлайн откриване на сметката на https://ebb.ubb.bg.

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD,

Минимална сума за откриване: 100 валутни единици

Минимална сума за олихвяване: 100 валутни единици

Такса за откриване на сметката: Без такса

Месечна такса за обслужване - в зависимост от броя на трансакциите:
 • при извършени до 10 дебитни транзакции месечно – BGN 3.00;
 • при извършени над 10 дебитни транзакции месечно – без такса.

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Без ограничение

Допълнителен бонус към сметката:

 • Дебитна карта безплатно
 • Интернет Банкиране безплатно

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Други предложения
Пакет Активност

Вашата специална комбинация от банкови продукти и услуги, която Ви осигурява комфорт и престиж

Премиум дебитни карти

Специално отношение и престиж, на което можете да се насладите по всяко време.

Обратно към всички предложения