Сметки


Сметка „Активност“
Ако активно използвате своята сметка, ние ще Ви върнем месечната такса!

Сметка „Привилегия“
Ако сте пенсионер и търсите сметка, която няма такси за откриване и закриване, то Вие получавате тази привилегия!

Стандартна разплащателна сметка
Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартната разплащателна сметка е Вашето решение.