Застраховки по потребителски кредити

Застрахователната програма „Защита на кредита“ към ДЗИ е един от параметрите на потребителския кредит и осигурява застрахователна защита на кредитополучателите на Обединена българска банка.

Застрахователни покрития „Живот“ от ДЗИ

  • Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума равна на остатъка по кредита.
  • Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума равна на остатъка по кредита.
  • Временна пълна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука. След изтичане на 60-дневен изчаквателен период, за всеки пълен 30-дневен период временна нетрудоспособност, се изплаща обезщетение в размер на месечната вноска по кредита. Покритието е активно само към групови полици 2023 и 2033.

В случай на застрахователно събитие „Живот“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.


Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения