Застраховки по ипотечни кредити

Застрахователната програма „Защита на дома и семейството“ интегрира застраховка „Живот“ към „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД и „Имущество“ към "Нова Инс" ЕАД като неотменна част от параметрите на всеки ипотечен кредит в Обединена българска банка.

Застрахователни покрития „Живот“ от ОББ - Метлайф

 • Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Временна пълна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука. След изтичане на 60-дневен изчаквателен период, за всеки пълен 30-дневен период временна нетрудоспособност, се изплаща обезщетение в размер на месечната вноска по кредита. Покритието е активно само към групова полица 2024.

Застрахователни покрития „Имущество“ от "Нова Инс" ЕАД

Щети на ипотекирания имот вследствие на:
 • пожар;
 • гръм (мълния);
 • експлозия;
 • падане и блъскане на летателно тяло;
 • наводнение;
 • измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби;
 • вятърна буря;
 • градушка;
 • падане на дървета, стълбове и други обекти, които не са част от увредения застрахован обект и които не са част от същия клас обекти;
 • тежест от естествено натрупване на сняг и лед;
 • свличане и срутване на земни маси;
 • щети, нанесени от дим;
 • земетресение;
 • вандализъм.
 
Допълнително покритие: Гражданска отговорност – увреждане имущество на трети лица, в резултат на пожар, експлозия, наводнение, измокряне вследствие на спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане. Лимит на отговорност – 500 лв. Покритието е активно към всички застраховки след 2008 г.

Допълнителна информация

По застраховка „Живот“
 
По застраховка „Имущество“

В случай на застрахователно събитие „Живот“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.
 
 

В случай на застрахователно събитие „Имущество“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Детайлна информация относно необходимите документи или посетете клон на Обединена българска банка.

Онлайн уведомление за настъпване на застрахователно събитие

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения