Застраховки по ипотечни кредити

Застрахователната програма „Защита на дома и семейството“ интегрира застраховка „Живот“ към ДЗИ Животозастраховане ЕАД и застраховка „Имущество“ към ДЗИ Общо застраховане ЕАД като неотменна част от параметрите на всеки ипотечен кредит в Обединена българска банка. 

Застрахователни покрития „Живот“ от ДЗИ

 • Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Временна пълна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука. След изтичане на 60-дневен изчаквателен период за всеки пълен 30-дневен период временна нетрудоспособност, се изплаща обезщетение в размер на месечната вноска по кредита. Покритието е активно само към групова полица 2024.

Застрахователни покрития „Имущество“ от ДЗИ

Основна информация

С включването Ви към застрахователната програма, се застрахова ипотекиран жилищен имот, приет от банката като обезпечение по отпуснати от нея кредити.

Защита на дома и семейството“ осигурява покритие при най-често случващите се в ежедневието събития, които могат да навредят сериозно на Вашето имущество.

Застраховката се заплаща месечно едновременно с погасителните вноски по Договора за кредит.

Основни покрити рискове

 • пожар
 • мълния
 • експлозия
 • имплозия
 • сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • буря
 • градушка
 • проливен дъжд
 • наводнение
 • тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • измръзване/замръзване
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара
 • свличане или срутване на земни пластове
 • действие на подпочвени води
 • удар от превозно средство и/или животно
 • авария с товарни или разтоварни машини
 • чупене на стъкла
 • разходи за временно настаняване
 • гражданска отговорност на Застрахования за причинени вреди на трети лица
 • други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие
 • разходи за отстраняване на вредите от извършване на взломно проникване или намерение за такова
 • административни разходи за повторно изваждане / дубликат на документи, чертежи, увредени и / или унищожени от застрахователно събитие
 • разходи за подмяна на външни брави, в случай на откраднат / загубен ключ

В случай на застрахователно събитие „Живот“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.
 

В случай на застрахователно събитие „Имущество“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Претенция може да бъде заявена:

 

 • Чрез Контактен център на ДЗИ, денонощно на национален телефон 0700 16 166
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения