Застраховки по ипотечни кредити

Застрахователната програма „Защита на дома и семейството“ интегрира застраховка „Живот“ към „ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД и „Имущество“ към "ДЗИ ОЗ" ЕАД като неотменна част от параметрите на всеки ипотечен кредит в Обединена българска банка.

Застрахователни покрития „Живот“ от ОББ - Метлайф

 • Загуба на живот вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Пълна трайна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука със застрахователна сума, равна на остатъка по кредита.
 • Временна пълна нетрудоспособност вследствие на заболяване или злополука. След изтичане на 60-дневен изчаквателен период, за всеки пълен 30-дневен период временна нетрудоспособност, се изплаща обезщетение в размер на месечната вноска по кредита. Покритието е активно само към групова полица 2024.

Застрахователни покрития „Имущество“ от "ДЗИ ОЗ" ЕАД

Щети на ипотекирания имот вследствие на:
 • пожар
 • мълния
 • експлозия
 • имплозия
 • сблъсък или падане на летателно средство, негови части или товар
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • буря
 • градушка
 • проливен дъжд
 • наводнения
 • тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • измръзване/замръзване
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара
 • свличане или срутване на земни плаcтoвe
 • действие на подпочвени води
 • удap oт превозно cpeдcтвo и/или животно
 • авария с товарни и разтоварни машини
 • чупене на стъкла
 • разходи за временно настаняване
 • други разходи с цел ограничаване на щетите от застрахователното събитие
 • гражданска отговорност за щети нанесени на трети лица

Допълнителна информация

По застраховка „Живот“
 
По застраховка „Имущество“

В случай на застрахователно събитие „Живот“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.
 
 

В случай на застрахователно събитие „Имущество“

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

Претенция може да бъде заявена:

 

 • Чрез Контактен център на ДЗИ, денонощно на национален телефон 0700 16 166
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения