Застраховки към депозити

Застрахователна програма „Депозит плюс“ към ОББ Животозастраховане ЕАД осигурява защита и финансова подкрепа на притежателите на депозити при непредвидени събития, свързани с тяхното здраве.

Предимства

  • Сигурността, че няма да се наложи да развалите спестяванията си при непредвидени тежки събития.
  • При фатално събитие близките ще получат допълнително обезщетение, равно на 3 (2) пъти размера на депозита в момента на сключване на полицата.
  • Покритие при често срещани в ежедневието злополуки.
  • Размер на обезщетение до 500 000 лева или 250 000 евро.
  • Безплатен гратисен период в зависимост от продължителността на депозита.

Рискове, покрити от застраховката

„Депозит плюс“ покрива следните рискове:
  • Загуба на живот следствие на злополука – тройният размер на депозита
  • Пълна трайна нетрудоспособност – тройният (двойният) размер на депозита
  • Частична трайна нетрудоспособност – % от утроения (удвоения) размер на депозита
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения