Застраховка "Медик" за картодържатели на дебитни и кредитни карти*

Злополуките са неочаквани и непредвидими. Те могат да се случат на всеки независимо от възрастта и здравословното състояние. Застраховка "Медик“ Ви защитава от негативните финансови последствия в случай на злополука.

Обект на застраховане

  • Физически лица навършили 18 години и притежаващи активна дебитна или кредитна карта на СИБАНК

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователно покритие

  • болничен престой в следствие на злополука
  • оперативно лечение в следствие на злополука

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователна сума

  • 3 000 лева
  • 6 000 лева
  • 9 000 лева

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Срок на застраховката

  • 48 месеца

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Плащане на застрахователната премия

  • заплаща се от клиента в зависимост от избраната индивидуална застрахователна сума/ниво на защита за период от 12 месеца

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения