Застраховка „Живот“ за получатели на потребителски кредити*

Застрахователният продукт покрива рискове свързани с кредитополучателя на потребителски кредит за физически лица.

Обект на застраховане

  • Физически лица навършили 18 години

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователно покритие

  • събития с фатален край вследствие на злополука или заболяване
  • инвалидност над 75% вследствие на злополука или заболяване
  • временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване

За лица, застраховани по кредити „Златна възраст” се покриват само рисковете „Смърт и/или Инвалидност  над 75% от злополукa"

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователна сума

  • В случай на събитие „Смърт от злополука ” или „Инвалидност от злополука над 75%” се изплаща сума, равна на 200% от остатъка от главницата по кредита съгласно договора за кредит;
  • В случай на събитие „Смърт от заболяване” или „Инвалидност над 75%, вследствие на заболяване” се изплаща остатъкът от главницата по кредита съгласно договора за кредит;
  • В случай на събитие „Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване“ - погасяват се до 12 месечни вноски (включващи главница и лихва), съгласно договора за кредит, за един случай, но не повече от 24 месечни вноски по кредита за целия период на застрахователно покритие;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Срок на застраховката

  • равен на срока на договора за кредит

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Плащане на застрахователната премия

  • Месечни вноски, събирани автоматично от сметка на клиента

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения