Застраховка „Живот” за получатели на ипотечни кредити*

Застрахователният продукт покрива рискове свързани с кредитополучателя на ипотечен кредит за физически лица.

Обект на застраховане

  • Физически лица, навършили 18 години

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователно покритие

  • събития с фатален край вследствие на злополука или заболяване;
  • инвалидност над 75% вследствие злополука и/или заболяване;
  • временна неработоспособност вследствие на злополука и/или заболяване;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Застрахователна сума

  • Равна на остатъка от главницата по кредита, респективно месечната вноска съгласно договора за кредит;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Срок на застраховката

  • Равен на срока на договора за кредит;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Плащане на застрахователната премия

  • Месечни вноски, събирани автоматично от сметка на клиента;

*в определени случай е възможно извършване на медицински прегледи и изследвания

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

 

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения