Програма "Бонус сигурност"

Програмата дава сигурност, че при настъпването на тежък инцидент – битов, трудов или злополука на пътя, довел до сериозни  и трайни последици за Вашето здраве, ще можете да разчитате на сериозна финансова сума в размер на до 60 000 лева.

Основна информация

Има нещо, което не можем да предвидим – вероятността да ни сполети злополука. С „БОНУС Сигурност“ можем да се защитим финансово от последствия при настъпването й.

Програмата Ви дава сигурност, че при настъпването на тежък инцидент – битов, трудов или злополука на пътя, довел до сериозни  и трайни последици за Вашето здраве, ще можете да разчитате на сериозна финансова сума в размер на до 60 000 лева.

 „БОНУС Сигурност“ покрива следните рискове вследствие на злополука:

  • Загуба на живот;
  • Пълна трайна нетрудоспособност;
  • Частична трайна нетрудоспособност.

 

БОНУС Сигурност

Златен план

Сребърен план

Застрахователна сума

48 000

32 000

БОНУС от

ДЗИ-Животозастраховане ЕАД

12 000

8 000

ОБЩА Застрахователна сума

60 000

40 000

Месечна премия

15

10

Годишна премия

180

120

* Всички суми са в лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за програмата можете да намерите в Информационния документ.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения