"Нова Инс" ЕАД („ОББ - Ей Ай Джи ЗД“ АД)

Партньорът ни в имущественото застраховане.

За компанията

„Нова Инс" ЕАД („ОББ - Ей Ай Джи ЗД“ АД) е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. Позитано 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175145092.

Допълнителна информация

За повече информация

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения