ОББ Животозастраховане ЕАД

Партньорът ни в животозастраховането.

За компанията

ОББ -Животозастраховане ЕАД с търговска марка Обединена българска банка със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, бул. Витоша 89 Б, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175145637.

Допълнителна информация

За повече информация

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения