„ОББ – Метлайф ЖЗД“ АД

Партньорът ни в животозастраховането.

За компанията

„ОББ - Метлайф Животозастрахователно Дружество“ АД с търговска марка Обединена българска банка – МетЛайф е акционерно дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1404, бул. „България“ № 51Б, ет. 6, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175145637.

Допълнителна информация

За повече информация

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения