Имуществена застраховка „Комфорт за дома“

Имуществена застраховка „Комфорт за дома“ от "ДЗИ ОЗ" ЕАД е изгоден начин да защитите собствеността си на равни месечни вноски.

Основна информация

 • Застраховайте жилищен имот срещу всички застрахователни събития на безлихвени месечни вноски.
 • Изключително облекчена процедура за сключване на застраховката:
      - без необходимост от оглед или попълване на опис на застрахованото имущество;
      - автоматично подновяване на застраховката.
 • Възможност за кредитополучателите да сключат застраховката в полза на Обединена българска банка.

Основни покрити рискове

 • пожар
 • мълния
 • експлозия
 • имплозия
 • сблъсък или падане на летателно средство, негови части или товар
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • буря
 • градушка
 • проливен дъжд
 • наводнения
 • тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед
 • измръзване/замръзване
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара
 • свличане или срутване на земни плаcтoвe
 • действие на подпочвени води
 • удap oт превозно cpeдcтвo и/или животно
 • авария с товарни и разтоварни машини
 • чупене на стъкла
 • разходи за временно настаняване
 • други разходи с цел ограничаване на щетите от застрахователното събитие
 • гражданска отговорност за щети нанесени на трети лица

В случай на застрахователно събитие

Претенцията за застрахователно събитие може да бъде изпратена чрез клон на Обединена българска банка или директно към застрахователната компания.

В случай на застрахователно събитие по имуществена застраховка, претенция може да бъде заявена:

 • Онлайн - на адрес http://portal.claim.bg/dzi/property  
 • Чрез Контактен център на ДЗИ, денонощно на национален телефон 0700 16 166

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения