Имуществена застраховка „Вашият дом“

Имуществена застраховка „Вашият дом и имущество“ от "Нова Инс" ЕАД („ОББ - Ей Ай Джи ЗД“ АД) е изгоден начин да защитите собствеността си на равни месечни вноски.

Основна информация

 • Застраховайте жилищен имот срещу всички застрахователни събития на безлихвени месечни вноски.
 • Изключително облекчена процедура за сключване на застраховката:
      - без необходимост от оглед или попълване на опис на застрахованото имущество;
      - автоматично подновяване на застраховката.
 • Клиентът сам избира размера на застрахователната сума.
 • Възможност за кредитополучателите да сключат застраховката в полза на Обединена българска банка.

Основни покрити рискове

 • пожар;
 • земетресение;
 • вандализъм;
 • наводнение;
 • гръм (мълния);
 • експлозия;
 • вятърна буря;
 • проливен дъжд;
 • градушка;
 • снежна буря;
 • свличане и срутване на земни маси;
 • щети, нанесени от дим;
 • сблъсък или удар на превозно средство;
 • тежест от естествено натрупване на сняг и лед и други.

Допълнителна информация

Допълнителна информация или се обърнете към всеки клон на Обединена българска банка.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения