Гражданска отговорност от "ДЗИ ОЗ" ЕАД

Уникална възможност за плащане само в клон на Обединена българска банка на 6 или 12 безлихвени месечни вноски с кредитна карта от Обединена българска банка.

Предимства

Със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ клиентът има право да пътува и във всички страни-членки на ЕС.
Застраховката покрива гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения