Преводи

Използвайте Обединена българска банка за извършването на левови и валутни преводи и можете да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнението им.

Преводи в лева

В клоновата мрежа или през електронното банкиране на Обединена българска банка можете да наредите преводи в лева до всички банки на територията на България. Използвайки Обединена българска банка за извършването на касови или безкасови плащания, можете да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнението им.

Левови касови преводи могат да се извършват както от клиенти на Банката, така и от лица без открити сметки в Обединена българска банка.

Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи със срок за изпълнение същия работен ден е 15.00 ч. Плащанията, наредени след този час, се обработват на следващия работен ден.

Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в „Обединена българска банка“ АД се приемат до 16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден.

Актуална информация за таксите и комисионите за извършване на превод в лева, както и общи условия на Обединена българска банка за платежни услуги може да намерите в секцията „Тарифи и Общи условия“. Списък на кореспонденските сметки на ОББ можете да откриете в секция "Важни документи" тук.

Преводи във валута

В клоновата мрежа или през електронното банкиране на Обединена българска банка можете да наредите преводи в: евро (EUR), щатски долари (USD), британски паунди (GBP), швейцарски франкове (CHF), японски йени (JPY), турски лири (TRY), канадски (CAD), австралийски (AUD) и новозеландски (NZD) долари, шведски (SEK), норвежки (NOK) и датски крони (DKK). Използвайки услугите на Обединена българска банка, клиентите ни могат да разчитат на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на банковите преводи.

Приемане и изпълнение на нареждане за валутни преводи

Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за преводи в чужда валута е 15.30 ч. Плащанията, наредени след този час, се обработват на следващия работен ден.
Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в „Обединена българска банка“ АД се приемат до 16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден.
Преводи, наредени през клон на Банката, се изпълняват с вальор 2 работни дни (за кореспондентската сметка на Обединена българска банка).
Преводи през електронното банкиране на Обединена българска банка, наредени в EUR до 15.30 ч., се изпълняват с вальор следващия работен ден. За всички останали валути преводите наредени до 15.30 ч. се изпълняват с вальор 2 работни дни.
Експресни преводи се приемат в работни дни, до 14.00 ч. и се изпълняват с вальор същия ден само за EUR и USD. Във всички останали валути експресните преводи са със срок на изпълнение следващия работен ден и се извършват при възможност от страна на Банката.


Актуална информация за таксите и комисионите за извършване на превод във валута, както и общи условия на Обединена българска банка за платежни услуги може да намерите в секцията „Тарифи и Общи условия“. Списък на кореспонденските сметки на ОББ можете да откриете в секция "Важни документи" тук.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения