Погасяване на кредитни задължения

Погасете удобно, сигурно и лесно кредитни задължения към Обединена българска банка по карти, потребителски и ипотечни кредити, без да посещавате клон на банката.

Погасяване на банкомат

Платете лесно, сигурно и удобно на банкомат на Обединена българска банка кредитни задължения към Банката по кредитна карта, отворен, потребителски и ипотечен кредит.

Стъпки за погасяване на кредитни задължения:
 • От началния екран изберете Други услуги.
 • Изберете „Плащане към Обединена българска банка“.
 • Посочете съответния кредитен продукт.
 • Въведете ЕГН на титуляра.

Погасяването може да се прави с всички дебитни карти, издавани от Обединена българска банка, както и с карти Маестро, издавани от други български банки.
Всички трансакции, извършени в работното време на Банката, се отразяват счетоводно в края на деня, а тези, извършени след 16.30 ч., се обработват на следващия работен ден.
Обединена българска банка не събира такса за извършените трансакции.

Онлайн погасяване през UPAY

UPAY (www.ubbpay.bg) е платежен портал на „Обединена българска банка“ АД за заплащане на битови сметки, данъци, кредитни задължения и други услуги. Чрез портала клиентите на Обединена българска банка получават и електронен достъп до месечните си извлечения по карти и сметки.

За да извършите плащане на кредитно задължение, не е необходимо да сте клиент на Обединена българска банка.
Достатъчно е да притежавате валидна дебитна карта, издаденa от българска банка, подходяща за интернет плащания. На сайта могат да се правят плащания, както с лични, така и с фирмени банкови карти.

За да извършите плащане по кредитен продукт, е необходимо да знаете ЕГН или клиентски номер в ОББ на задълженото лице. С една картова трансакция можете да погасите кредитно задължение по един кредитен продукт.

Стъпки за плащане на кредитни задължения:
 • Изберете секция „Кредитни задължения“.
 • Изберете кредитния продукт от списъка.
 • Въведете EГН или Обединена българска банка клиентски номер на задълженото лице.
 • Въведете сумата, която желаете да внесете по избрания кредитен продукт, и изберете бутон „Потвърди“.
 • Системата проверява за наличие на избрания за плащане кредитен продукт за въведеното ЕГН или Обединена българска банка клиентски номер и при съвпадение извежда екран с вида на кредитния продукт, ЕГН/Обединена българска банка клиентски номер, име на платец и сума.
 • Прегледайте данните за плащането и ако всичко е наред, натиснете бутон „Продължи плащането“.
 • Въведете картовите си данни в указаните полета и натиснете бутон „Изпрати“.
 • При успешно плащане на екрана се визуализира разписка с информация за извършеното погасяване.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения