Плащания за клиенти на СИБАНК*

Периодични преводи

Описание на продукта


Услугата "Периодични преводи"  дава възможност на всички клиенти, чрез еднократно нареждане да заявят извършване на бъдещи регулярни преводи от свое име и за своя сметка, за една и съща сума, на определена дата от месеца - напр. такси за кабелна телевизия, детска градина, интернет, наеми, лизингови вноски, застрахователни премии, осигуровки, разсрочено плащане на данъци и др.

С този продукт Ви осигуряваме ежедневен комфорт, сигурност и свобода, защото:

 • ценим Вашето време – не е необходимо да попълвате формуляри, ние ще го направим вместо Вас;
 • мислим за Вашето удобство – не е необходимо всеки месец да посещавате офис на банката, за да наредите плащанията си, ние ще го направим вместо Вас;
 • грижим се за Вашето спокойствие – не е необходимо да полагате усилия, за да спестявате чрез прехвърляне на средства от разплащателна към спестовна сметка, ние ще го направим вместо Вас;
 • помагаме Ви да планирате своите бъдещи плащания – не е необходимо да помните датите на всичките си плащания, ние ще го направим вместо Вас;
 • Предлагаме Ви изключително изгодни условия и най-ниските такси за осъществяване на преводи.

С „ПЕРИОДИЧНИ ПРЕВОДИ” ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ПЛАЩАТЕ!

Параметри:

 • Минимална сума – няма;
 • Максимална сума – 30 000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута;
 • Валута – български левове, евро, щатски долари
 • Периодичност (интервал от време, през който се извършват преводите) – всеки месец, всеки 3 месеца или всеки 6 месеца;

Дължими такси:

Регистрация на Нареждане за периодичен превод

между сметки на един и същ титуляр

без такса

между сметки на различни титуляри

1.00 лв.
 

Вътрешнобанков превод в BGN

между сметки на един и същ титуляр

без такса

между сметки на различни титуляри

0.30 лв.

Вътрешнобанков превод в чуждестранна валута 

между сметки на един и същ титуляр

без такса

между сметки на различни титуляри

1.50 EUR

Междубанков превод чрез БИСЕРА

0.80 лв.

Неизпълнение на периодичен превод поради липса на средства по сметката

0.80 лв.

Промяна/ допълване на първоначална регистрация за периодичен превод

1.00 лв.

Отмяна на регистрация за периодичен превод

1.00 лв.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Извлечения по сметка

Описание на продукта

Услугата „Извлечение по сметка“ дава възможност да получавате Вашите извлечения по електронен път – чрез изпращане по E-mail на заявен от Вас адрес или чрез осигурен достъп до Електронен портал. Възползвайте от най-бързия, лесен и удобен начин за получаване на навременна информация за движението по Вашите сметки под формата на електронни извлечения.
 
Можете да заявите желанието си в офис на банката, като изберете между:

 • Извлечения по е-mail - на предварително зададен от Вас e-mail адрес и при движение по сметка ще получавате Вашите извлечения, в зависимост от избраната от Вас честота в защитен електронен вариант. Може да посочите и друг/и  e-mail адрес/и, различен от Вашия или в допълнение към него, на който също да бъдат изпращани извлечения.  Извлечението може да се изтегли и запази на Вашия компютър и в последствие да се отпечата.
 • Извлечения на Електронен портал - на предварително посочен от Вас e-mail адрес, ще получите еднократно електронния адрес на портала, Вашето потребителско име и парола за достъп. Това е и най-удобният начин за получаване на извлечения в случай че Вие сте потребител на повече от една сметка. С един вход на портала, Вие може да разглеждате извлеченията на всички сметки директно на екран, може да ги разпечатвате, както и да ги архивирате на Вашия компютър. Това се отнася за всички сметки, които са открити на Ваше име.


Възползвайте се от възможността да абонирате Вашите сметки за получаване на извлечение по електронен път, в който и да е офис банката. Електронната форма за получаване на извлечение Ви носи и по-ниска месечна  такса за обслужване на сметка.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения