Брокерски услуги

Обща информация

Обединена българска банка АД предлага на своите клиенти възможност за търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на Българска фондова борса - София АД чрез над 70 клона из цялата страна, както и възможност за on-line търговия с тези инструменти посредством своята платформа за интернет търговия U-Broker.

ОББ АД посредничи при търговия с акции и облигации на дружества, които се търгуват на извънборсов пазар (ОТC).

Предимства

  • ОББ АД е лицензиран инвестиционен посредник от 1997 г. насам с богат опит в инвестиционното посредничество, частното пласиране и публичното предлагане на ценни книжа, пълноправен член на Българска фондова борса – София АД и член на Централен депозитар АД.
  • ОББ АД е консултант по приватизацията на миноритарни дялове чрез Българска фондова борса – София АД с успешна продажба на дружествата от т.нар. Пул Мечта: 20% от ДЗИ АД, 49% от Проучване и добив на нефт и газ АД, Плевен, 12.8% от Булгартабак Холдинг АД и 34.78% от БТК АД.
  • ОББ АД осъществява успешна продажба на 13.62% от ЗПАД Булстрад АД.
  • ОББ АД е първото дружество, извършило първично публично предлагане на облигации чрез Българска фондова борса – София АД.

Условия

  • Да станете клиент на ОББ АД, като откриете сметки, по които ще се отразяват операциите с финансови инструменти на вашия портфейл.
  • Да се запознаете с Общите условия и да сключите Договор за инвестиционно посредничество по сделки с финансови инструменти.
  • Да се запознаете с регламентацията относно предоставянето на инвестиционни услуги.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения