Пакет Комфорт

Предназначен за всички, които получават работните си възнаграждения по сметка в ОББ.

Предимства

Пакет Комфорт Ви осигурява:

• Свобода и удобство при ежедневно банкиране

• Една месечна такса за целия пакет/минимум разходи

• Възможност за sms/e-mail известяване

• Достъп до актуална информация чрез електронно банкиране

• Възможност за избор на допълнителни продукти и услуги при специални условия

Параметри

С пакет Комфорт Вие избирате:

Разплащателна сметка за превод на работна заплата в лева:

  • Без такси за откриване, месечно обслужване и закриване.

Безконтактна дебитна карта: Карта от по-висок клас, покрива всички нови безконтактни и стандартни начини за плащане и тегленe на пари в брой. Можете да я използвате за резервации на хотели, наем на автомобили, закупуване на самолетни билети и други операции досега достъпни само с кредитни карти.

  • Без такса за издаване на дебитна карта;
  • Без такси при теглене на средства от банкомати на ОББ в страната;
  • Без такса за плащания чрез ПОС на банка в България и чужбина.

Електронно Банкиране: Чрез услугата имате възможност удобно и бързо да извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци, битови сметки и др.

  • Без такса за регистриране и ползване;
  • Без такса за изходящи преводи в лева в системата на ОББ, извършени през електронно банкиране от разплащателната сметка в пакета;
  • Без такса за един изходящ междубанков кредитен превод в лева месечно, извършен през електронно банкиране от разплащателната сметка в пакета, с изключение на преводи, наредени за изпълнение през RINGS.

Заплащане на битови сметки: Най-лесният и евтин начин да платите месечните си сметки за ток, вода, парно, телефон, кабелни и цифрови телевизии, интернет и др., без да посещавате клон на банката или каса на съответната компания.

  • Без месечна такса за обслужване и без такса за плащане.

Условията важат за договори за пакет „Комфорт“ за физически лица, сключвани след 06.06.2016г.

Допълнителни продукти и услуги

  • Овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещо вземане - без такса за кредитна оценка;

Предлаганите условия по продуктите и услугите са валидни при сключването на договор за пакет от банкови продукти и услуги „Комфорт“ за физически лица.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения