Пакет Активност

Вашата специална комбинация от банкови продукти и услуги, която Ви осигурява комфорт и престиж

Предимства

Пакет Активност Ви осигурява:

 • Престиж и допълнителни привилегии
 • Предимство, свобода, удобство и комфорт при ежедневно банкиране
 • Една месечна такса c минимум разходи
 • Възможност за sms или e-mail известяване
 • Достъп до актуална информация чрез електронно и мобилно банкиране
 • Възможност за избор на допълнителни продукти и услуги при преференциални условия

Параметри

С пакет Активност Вие избирате:

Разплащателна сметка Активност в лева:

 • Без такси за откриване, месечно обслужване и закриване.

Престиж с безконтактна дебитна карта: премиум картите от ОББ съчетават в себе си сигурност, комфорт и допълнителни привилегии навсякъде по света

 • Получавате преференции при пътуване в чужбина, предоставени от Mastercard® и Visa, съвместно със световноизвестни вериги хотели, rent-a-car фирми, заведения и др.;
 • Допълнителни привилегии и безплатен достъп в определени бизнес салони на летища, предоставени от Mastercard;
 • Безплатна застраховка при пътуване в чужбина – получавате безплатна медицинска помощ и защита от над 10 вида застрахователни събития;
 • Без такса за издаване и поддържане на картата;
 • Без такси при теглене на средства от банкомати на ОББ в страната;
 • Без такса за плащания чрез ПОС на банка в България и чужбина.

Електронно Банкиране: Чрез услугата имате възможност удобно и бързо да извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци, битови сметки и др.

 • Без такса за регистриране и ползване;
 • Без такса за изходящи вътрешнобанкови и междубанкови кредитни преводи в лева извършени през системата за електронно банкиране от разплащателната сметка в пакета, с изключение на преводи, наредени за изпълнение през RINGS;
 • Сигурно мобилно банкиране, вече и в движение с новото приложение от ОББ.

Заплащане на битови сметки: Най-лесният и евтин начин да платите месечните си сметки, без да посещавате клон на банката или каса на съответната компания

 • Без такса за обслужване и без такса за плащане.

 

Допълнителни продукти и услуги

 • Овърдрафт, обезпечен със залог върху вземане – без такса за кредитна оценка;
 • Разплащателна сметка Активност в евро – без такса за месечно обслужване.

Предлаганите условия по продуктите и услугите са валидни при сключването на договор за пакет от банкови продукти и услуги "Активност".

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения