Пакетни предложения


Пакет Активност
Вашата специална комбинация от банкови продукти и услуги, която Ви осигурява комфорт и престиж

Пакет Комфорт
Предназначен за всички, които получават работните си възнаграждения по сметка в ОББ

Пакет Привилегия
Най-доброто решение за всички, които получават пенсия по сметка Привилегия в ОББ

Пакет Стандарт
Вашето универсално решение за ежедневно банкиране и управление на личните Ви средства