UPAY – портал за електронни услуги на ОББ

Плащате своите битови сметки, данъци, кредитни задължения като регистриран и нерегистриран потребител. Освен това удобно и лесно получавате информация за движенията по сметки и кредитни карти, ако сте клиент на Обединена българска банка.

Плащания с UPAY

UPAY (www.ubbpay.bg) - порталът за електронни услуги на Обединена българска банка дава възможност да платите своите:
  • битови сметки;
  • данъци и такси към общините;
  • кредитни задължения към Обединена българска банка.

За да извършите плащане, не е необходимо да сте клиент на Обединена българска банка или да имате регистрация на сайта. Достатъчно е да притежавате валидна кредитна или дебитна карта, подходяща за интернет плащания. На сайта могат да се правят плащания – както с лични, така и с фирмени банкови карти.

Можете да създадете шаблони за плащане към компании за битови услуги и при всеки следващ вход в UPAY и избор на опция Чакащи плащания, автоматично ще Ви покажем дължимите към момента суми.

За да извършите плащане на битова сметка, е необходимо да знаете само абонатния номер към съответната компания.

За да извършите плащане на данъци и такси към общините, е необходимо да знаете партиден номер или регистрационен номер на автомобил, както и ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на данъчнозадълженото лице.

За да извършите вноска по кредитен продукт, е необходимо да знаете ЕГН или Обединена българска банка клиентски номер на задълженото лице.

Посетете страницата на U-PAY.

Услуги за клиенти на ОББ

UPAY (www.ubbpay.bg) дава възможност на клиентите на Обединена българска банка напълно безплатно да:
  • получат достъп до месечните си извлечения по кредитни карти;
  • получат достъп до месечните си извлечения по разплащателни сметки;
  • да се откажат от хартиено извлечение по кредитна карта;
  • да защитят допълнително кредитната си карта с услугата UBB 3-D Secure.

Услугите са достъпни само за регистрирани потребители и изискват допълнителна идентификация.

Идентификацията се прави еднократно, при първото влизане в меню „Услуги за клиенти на Обединена българска банка“. Отваря се страница за идентификация, където е необходимо да въведете ЕГН или Клиентски номер в Обединена българска банка и ще получите SMS с код за допълнителна идентификация на телефонния номер за връзка, който сте предоставили при клиентската Ви регистрация в Обединена българска банка.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения