SMS/ e-mail известяване

Услугата Ви дава възможност да получавате бързо и удобно информация за движенията по сметките си чрез SMS или по eлектронна поща.

Описание

Услугата SMS/ e-mail известия – U-info дава възможност на клиентите на Обединена българска банка да получават бързо и удобно информация за движенията по сметките си чрез SMS или по eлектронна поща (може да се избере само една от двете възможности).

Изпращат се съобщения за всички движения над 100 валутни единици, като в зависимост от желанието на клиента може да се постави и по-висок лимит. 

В случай че се регистрира сметка, от която се плащат битови сметки, електронни съобщения ще се получават при всяко постъпило искане за плащане, при реално извършване или неизвършване на плащане, независимо от неговата сума.

Регистрация
Клиентите, желаещи да ползват услугата U-info, могат да се регистрират във всеки клон на Обединена българска банка. За услугата могат да се регистрират само номера на български мобилни оператори.

Видове съобщения

Изпращаните съобщения за движение по сметка съдържат следната информация:
  • 17.7.2014 14:23:10 Smetka 7820510 XXXXXX10 e zahranena s 100 BGN - Vnoska po smetka
  • 17.7.2014 15:37:27 Smetka 7820510XXXXXX10 e zadaljena s 100 BGN - Teglene ot smetka

 

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения