Потребителски кредит с превод на работна заплата

Потребителският кредит с превод на работна заплата е най- добрият начин да получите необходимите Ви средства при преференциални условия.

Предимства

 • Преференциални условия
 • Бърза и улеснена процедура
 • Изплащане на равни месечни вноски
 • Без такса за предсрочно погасяване на кредита
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на кредита“
 • Възможност за погасяване на месечната вноска на банкомат на Обединена българска банка

Продуктови параметри

Сега без такса за кандидатстване

Условия по кредита:
 • Лихви – от 6.650% до 11.250% първоначален размер (6 месечния SOFIBOR+ фиксирана надбавка)
 • Такса за кандидатстване – без такса
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Максимален срок:
  • до 5000 лeва – 6 години;
  • от 5001 до 10 000 лева – 8 години;
  • от 10 001 до 40 000 лева – 10 години.
 • Потребителски кредит с равни месечни вноски (анюитетен)
 • Необходими документи:
  • лична карта;
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит.

 

ГПР – 7.19% при кредит 40 000 лв. за срок 120 месеца , променлив годишен лихвен процент 6.650%, изчислен за целия период на кредита, с включени следните такси: такса за кандидатстване 0 лв, такса за кредитна оценка – 250 лв., месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. Месечна вноска: 457.25 лв. Общо дължима сума: 55 420.08 лв.
ГПР - 12.50% при кредит 20 000 лв. за срок 120 месеца, променлив годишен лихвен процент 11.150%, изчислен за целия период, с включени следните такси: такса за кандидатстване 0 лв., такса за кредитна оценка – 250 лв., месечна такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. Месечна вноска: 277.20. Общо дължима сума: 33 814.11 лв.
*Размерът на лихвения процент се определя в зависимост от индивидуалната преференция на клиента.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения