Потребителски кредит

Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Параметри

 • Максимална обща сума – до 45 000* лв.
 • Максимален срок - до 10 години
 • Такса за кандидатстване – без такса
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • искане за потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка

 

  * Възможност за кредит до  55 000 лв., с максимален срок до 7 години. За кредити над 35 000 лв. е необходим минимален нетен месечен доход 1200 лв.  Максималният размер на кредита се определя на база индивидуалния профил на клиента, съобразно изискванията на Банката.

 

 

Допълнителни условия

 • Възможност за кредит с размер до 55 000 лева
 • Възраст на клиента – между 23- и 65-годишна възраст
 • Максимален срок - до 7 или до 10 години, в зависимост от размера на кредита и доходите на клиента.
 • Лихвен процент: информация за лихвените нива по предлаганите продукти можете да получите във всеки клон на Обединена българска банка.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения