Потребителски кредит

Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Параметри

 • Максимална обща сума – до 20 000 лв.
 • Максимален срок:
  • до 6 години за суми от 1000 до 5000 лв.
  • до 8 години за суми от 5001 до 10 000 лв.
  • до 10 години за суми над 10 001 лв.
 • Такса за кандидатстване – без такса*
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка
* В сила за всички нови молби за кредит, подадени до 30.04.2018 г.

Допълнителни условия

 • До 20000 лева
 • Възраст на клиента – между 20- и 70-годишна възраст
 • Максимален срок:
  • до 5000 лв – 6 години
  • от 5001 до 10 000 – 8 години
  • от 10 001 до 20 000 – 10 години
 • Лихвен процент: информация за лихвените нива по предлаганите продукти можете да получите във всеки клон на Обединена българска банка.
 • Според Вашето желание погасяването може да се извършва на равни вноски или с равни плащания по главницата и намаляваща лихва.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения