Потребителски кредит

Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Параметри

 • Максимална обща сума – до 50 000* лв.
 • Максимален срок - до 10 години
 • Такса за кандидатстване – без такса
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка

 

  * До 20 000 лв. за клиенти с брутен месечен доход под 1 000 лв. До 30 000 лв. за клиенти с доказан брутен месечен доход над 1 000 лв. .От 30 000 до 50 000 лева за клиенти с превод на работна заплата по банков път, получаван не по-малко от 6 месеца и с брутен месечен доход според изискванията на банката.

 

 

Допълнителни условия

 • До 50 000 лева
 • Възраст на клиента – между 23- и 65-годишна възраст
 • Максимален срок - до 10 години
 • Лихвен процент: информация за лихвените нива по предлаганите продукти можете да получите във всеки клон на Обединена българска банка.
 • Според Вашето желание погасяването може да се извършва на равни вноски или с равни плащания по главницата и намаляваща лихва.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения