Овърдрафт

Гъвкава форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с Обединена българска банка дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит.

Предимства

 • Бързина – опростена и ускорена процедура за отпускане.
 • Удобство – бързо и лесно теглите/плащате суми, по-големи от наличностите по сметката Ви. Купувате тогава, когато имате нужда, без да изчаквате да спестите необходимата сума.
 • Мобилност – разполагате с достъп до средствата от всяко място и по всяко време посредством АТМ (банкомат) или ПОС.
 • Предимство – можете да ползвате заема на части. Лесно и ефективно управлявате финансовите си ресурси. Можете да използвате левови средства срещу залога на валутни средства.
 • Гъвкавост – заемате сума в размер и за период според Вашите нужди и желания.

Продуктови параметри

Лихви
 • Овърдрафт за служители на фирми, които имат сключен договор с Обединена българска банка за изплащане на работни заплати – лихва 10.9% (РЛП* + фиксирана надбавкa)
 • Овърдрафт с обезпечение паричен депозит в левa - 5.3% (РЛП* + фиксирана надбавка 5.1%)

Срок

 • Овърдрафт за служители на фирми, които имат сключен договор с Обединена българска банка за изплащане на работни заплати – едногодишен с възможност за автоматично подновяване без да е необходимо да се издължава при изтичане на едногодишния срок.
 • Овърдрафт за клиенти, които имат сключен индивидуален договор с Обединена българска банка за изплащане на работни заплати – едногодишен.
 • Овърдрафт с обезпечение паричен депозити – едногодишен с възможност за автоматично подновяване, без да е необходимо да се издължава при изтичане на едногодишния срок.

Такси

 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица (еднократно от одобрения лимит на кредита)
 • Такса обслужване на сметка – 2.5 лв.
 • Размер на кредита
  • до 20 000 лева - обезпечен с превод на работна заплата
  • до 200 000 лв. - обезпечен с парични средства 

ГПР: При нов овърдрафт от  6 000 лв. за срок 12 месеца – ГПР – 14.31% при променлив лихвен процент  10.90% (РЛП + фиксирана надбавка)с включени – такса за кандидатстване – 0 лв., такса за кредитна оценка – 50 лв., месечна такса, обслужваща сметката – 2.5 лв. Обща дължима сума – 6440.12 лв.

Обезпечения

Срещу какво обезпечение получавaте овърдрафт?
 • Залог върху бъдещо вземане: всички постъпления по сметката, по която е отпуснат Овърдрафтът.
 • Залог върху вземане: паричен депозити (Парични средства в Банката в следните валути – BGN, EUR, USD).
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения