Отворен кредит

Ново поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от Обединена българска банка. Гъвкав заем с благоприятни условия, съобразен с Вашите възможности.

Предимства

 • Бързина – опростена и ускорена процедура за отпускане.
 • Удобство – бързо и лесно теглите/плащате суми, по-големи от наличностите по сметката Ви. Купувате тогава, когато имате нужда, без да изчаквате да спестите необходимата сума.
 • Мобилност – разполагате с достъп до средствата от всяко място и по всяко време посредством АТМ (банкомат) или ПОС.
 • Предимство – можете да ползвате заема на части. Лесно и ефективно управлявате финансовите си ресурси. Можете да използвате левови средства срещу залога на валутни средства.
 • Гъвкавост – заемате сума в размер и за период според Вашите нужди и желания.

Продуктови параметри

 • Лихви - 6.9% фиксиран лихвен процент за първите 3 месеца*
 • Лихвените условия за останалия срок според профила на клиента можете да научите във всеки клон на Обединена българска банка
 • Такса за кандидатстване – без такса
 • Такса за кредитна оценка (еднократно от одобрения лимит на кредита)съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на физически лица 
 • Такса за поддържане на платежен инструмент – карта – 30 лв.
 • Размер на кредита от 1000 до 10 000 лева
 • Няма краен срок – това е кредит, който имате винаги на разположение
ГПР за нов Отворен кредит: При револвираща кредитна линия от 5000 лв. за срок 12 месеца – ГПР – 19.09% при следните условия: промоционален лихвен процент фиксиран за първите 3 месеца – 6.90%, за останалия срок на кредита променлив лихвен процент (РЛП – 6 месечния SOFIBOR+ фиксирана надбавка) – 14.893% с включени такса за кандидатстване 0 лв.,  такса за кредитна оценка – 70 лв., годишна такса за поддържане на платежен инструмент карта – 30 лв. след първата година. Обща дължима сума – 5482.47 лв.

Допълнителни характеристики

Как получавате парите по Вашия Отворен кредит?

С помощта на специална карта, която получавате заедно с кредита, Вие можете да изтеглите цялата или част от одобрената сума от всеки банкомат на Обединена българска банка в страната или на ПОС устройство в клон на банката.

Погасяване на кредита

Изберете най-удобния за Вас начин на погасяване, като той може да бъде променян впоследствие:

 • Автоматично от сметка (сметка в лева, открита в Обединена българска банка)
 • С превод от сметка, чрез интернет банкиране (чрез изрично платежно нареждане от сметка в Обединена българска банка)
 • Чрез Център за обслужване на клиенти – 0700 117 17 или на *7171
 • Чрез вноски в брой на определени банкомати на Обединена българска банка
 • Минималната сума за плащане е 1,5% от изтеглената от Вас сума, но не по-малко от 30 лева месечно
 • Веднага щом погасите част от използвания кредитен лимит, тази сума е отново на Ваше разположение
 • Не е възможно захранване с превод или вноска от друга банка

Срок за погасяване на задълженията

Ежемесечно 14 дни след датата на извлечение.

Начини на получаване на извлеченията

 • Безплатен и лесен достъп до месечните извлечения на новия електронен портал UPAY на интернет адрес www.ubbpay.bg във всеки клон на Обединена българска банка (безплатно при поискване)
 • Кратко извлечение от всеки банкомат на Обединена българска банка в работното време на Банката
 • На посочен от Вас адрес срещу заплащане
 • По телефона – 0700 117 17 или на *7171
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717 ново
Номер за връзка от чужбина
Обратно към всички предложения