Ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди*

Предимства

Какво ви предлагаме

 • Осигуряване на средства за покупка на обзавеждане, довършителни работи, ремонт, техника, обучение и други текущи нужди;
 • Рефинансиране на други кредитни задължения

Предимства на предлагания потребителски кредит, обезпечен с ипотека

 • Без изискване за представяне на разходооправдателни документи
 • Атрактивни лихвени условия
 • Предварително одобрение до 2 часа

И още

 • Бонус револвираща кредитна карта

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Необходими документи за кандидатстване

 • Копие от документ за самоличност;
 • Искане за отпускане на ипотечен кредит (по образец);
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Съгласие на работодател за превод на трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол по сметка в Банката (по образец);
 • Удостоверение за получавано месечно трудово/ служебно възнаграждение/ доход от договор за управление и контрол (по образец) – в случай че кредитоискателят не може да осигури превод на възнаграждението си по сметка в Банката;
 • Заверено копие от годишна данъчна декларация за предходна година;
 • Нотариален акт или друг документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за тежести;
 • Пазарна оценка;
 • Други документи по преценка на Банката.

 

 * Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения