Револвираща кредитна карта “За теб+“*

Предимства

Избирайки да получите кредитен лимит по револвиращата кредитна карта Вие:

 • Ползвате гратисен период до 55 дни за извършени покупки/плащания при търговци на ПОС устройство;
 • 2% отстъпка за покупка/плащане в определени обекти на територията на страната и в чужбина;
 • Получавате непрекъснат достъп до допълнителни средства;
 • Плащате лихва само върху изразходваната сума;
 • Висока степен на защита, гарантирана от ЧИП технология;
 • Пазарувате сега, погасявате на минимални месечни вноски;
 • Възможност за издаване на допълнителни карти към сметката на титуляра;
 • Възможност за автоматично подновяване на договора.

 

Картата е предназначена за:

 • Покупки в търговски обекти – магазини, ресторанти, хотели, агенции и други (в България и в чужбина)
 • Покупки по интернет;
 • Теглене на пари от банкомат/ПОС терминал (в България и в чужбина);

Видове кредитни карти

 • MasterCard Standard PayPass;
 • Visa Classic;
 • MasterCard Gold PayPass;

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Продуктови параметри

Размер на необезпечен кредитен лимит:


MasterCard Standard и Visa Classic с чип - минимум 500 лв. - максимум 10 000 лв.
MasterCard Gold - минимум 10 001 лв. - максимум 20 000 лв.

Размер на кредитен лимит, обезпечен със залог на финансов актив:


MasterCard Standard и Visa Classic с чип – минимум 1 000 лв. - максимум до 95% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и максимум до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари, но не повече от 200 000 лв.;
MasterCard Gold - минимум 10 001 лв. – максимум до 95% от размера на депозита, когато обезпечението е в лева или евро и максимум до 80% от размера на депозита, когато обезпечението е в щатски долари, но не повече от 200 000 лв.

Видове погасяване (по избор):
Салдото по разплащателната сметка, която обслужва кредитната карта, ще покрива автоматично дълга, свързан с кредитния лимит на дневна база.


Частично – минимум 3.5% от сумата на извършените транзакции и цялата сума на начислените лихви, такси и комисиони за периода. Минималната месечна вноска се определя като 3.5% от усвоения кредитен лимит, увеличен с начислените лихви за базовия месец, но не по-малко от 50 лв., както и просрочени лихви и главница;


Пълно – цялата сума на извършените трансакции, лихви и такси.

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717
Номер за връзка от страната и чужбина
Обратно към всички предложения