KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 06/06/2023 08:26:23

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87400
1.87100
Курс купува
1.79000
1.79100
Фиксинг на БНБ
1.83079
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33500
2.33000
Курс купува
2.21000
2.21400
Фиксинг на БНБ
2.27150
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05700
2.05500
Курс купува
1.96300
1.96500
Фиксинг на БНБ
2.01674
EN

Кредитна карта в ОББ Мобайл

Заявявате кредитна карта в ОББ Мобайл като можете да станете клиент без посещение на банков клон, изцяло дигитално, като картата ще бъде доставена за получаване в избран от Вас клон. Кредитната карта от ОББ Visa Classic/Mastercard Standard е удобна както за всекидневни разплащания, така и за големи покупки, с възможност за разсрочване на покупки на равни вноски.

Предимства

• Изцяло дистанционно заявяване чрез ОББ Мобайл
• Без такса за кандидатстване и кредитна оценка
• Дълъг безлихвен (гратисен) период – до 55 дни
• 50% намаление на годишната такса за следващата година при направени 24 трансакции
• Разсрочване на покупки с кредитната карта на 3, 6, 9 или 12 равни месечни вноски без лихва – при покупки над 100 лв.
Обновена програма за лоялност UWIN, в специалното мобилно приложение UWIN. Чрез него можете да се възползвате от отстъпки на място в над 700 обектa, както и онлайн при избрани търговци!

Пример

ГПР от 23.02% при кредитен лимит от 7 000 лева, изчислен при допускане, че лимитът е усвоен изцяло чрез теглене на пари в брой от банкомат на ОББ, при най-високите разходи - променлив годишен лихвен процент от 18.90% (РЛП * + 18.70% фикс. надбавка), годишна такса за поддържане на платежен инструмент 48 лв., месечна такса за обслужване на сметка 4.50 лв. и при допускане, че сумата се погасява в рамките на 12 месеца на равни месечни вноски. Общата дължима сума е в размер на 7 815.14 лева. 

*Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.2%

Условия

Валута Лева
Срок на валидност 2 години
Променлив лихвен процент

16.90% (РЛП* + 16.70%) при покупки

18.90% (РЛП* + 18.70%) при теглене на пари в брой

Минимален кредитен лимит 1 000 лева
Максимален кредитен лимит 10 000 лева
Срок за погасяване на задължението 24 дни след датата на генериране на извлечение
Лимит на трансакция при плащане при търговец до 100% от одобрения кредитен лимит
Лимит на трансакция при теглене в брой от АТМ/ПОС до 100% от одобрения кредитен лимит
Брой трансакции на седмица 50
Минимална погасителна вноска 3% от изразходвания лимит, цялата месечна вноска в случай на разсрочена на равни месечни вноски покупка, заедно с цялата сума на начислените лихви, неустойки, такси и комисиони за предходния месец, (мин. 10 лева)
Удобни начини на погасяване

Автоматично погасяване от сметка в ОББ

Директно захранване на картата от сметка, в ОББ Мобайл

Вноски в брой на определени банкомати на ОББ или в клон на банката

Чрез електронен портал UPAY

С превод от сметка в клон на ОББ

Плащане на битови сметки

Без такса - чрез онлайн/мобилно банкиране на ОББ, електронен портал UPAY

Електронни известия

Възможност за получаване на безплатни Push известия за картови трансакции в ОББ Мобайл

Защита при плащане в интернет UBB 3-D Secure 2

ОББ предоставя на своите клиенти възможност да извършват платежни операции в интернет с прилагане на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на платеца при търговци поддържащи протоколите Visa Secure и Mastercard Identity Check, чрез 3D статичен секретен код и 3D динамичен секретен код или чрез използване на биометрична характеристика при разрешаване на плащания чрез ОББ Мобайл (пръстов отпечатък, лицево разпознаване и др.)

 *Лихвеният процент е изчислен при РЛП на ОББ в размер на 0.2%

Какъв е процесът?

1. Ако не сте клиент на банката, станете клиент изцяло дигитално, като последвате стъпките тук.

2. Влезте в своето ОББ Мобайл, меню Заяви – Заявете кредитна карта

3. Изберете кредитна карта Visa или Mastercard и размер на лимит

4. Попълнете необходимите данни

5. Изберете клон за получаване на картата

6. Получавате отговор за минути, като времето може да бъде удължено при необходимост от предоставяне на допълнителна информация от Ваша страна

7. Подпишете необходимите документи чрез Evrotrust App

8. Картата ще бъде доставена в избрания клон, за което ще получите СМС съобщение

Свържете се с нас

ОББ Видео среща


Общи условия за използване на услугата „ОББ Видео среща“ на „Обединена българска банка“ АД

1. Настоящите Общи условия регламентират използването на услугата „ОББ Видео среща“ („Услугата“), предлагана от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ 89Б („Банката“).

2. Услугата е предназначена за настоящи и потенциални клиенти на Банката, физически лица, които я използват извън рамките на своята професионална или търговска дейност („Ползвател/и“). С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че не използва Услугата в друго качество.

3. Посредством Услугата, Ползвателите могат да получат обща информация и консултация за параметрите и условията на предлагани от Банката платежни и кредитни продукти и услуги чрез видео и/или аудио връзка със служител на Банката. Услугата е на разположение на Ползвателите от понеделник до петък, от 08:30 до 18:30ч.

4. Посредством Услугата не се предоставя преддоговорна информация за продукти на Банката, не се сключват договори и не се предоставят платежни и/или финансови услуги от разстояние, не се предоставя съвет по смисъла на Глава 8 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители,  както и не се отправят и/или приемат изявления, обвързващи Ползвателя и/или Банката. С използването на Услугата, Ползвателят изрично декларира и се съгласява, че изявленията и информацията, предоставени от служителя на Банката посредством Услугата са само с информативна цел и не обвързват Банката по какъвто и да е начин, нито могат да се тълкуват като ангажимент на Банката да встъпи в и/или измени договорни правоотношения с Ползвателя и/или да му предостави определени условия по предлагани от Банката продукти, нито представляват инвестиционен съвет за инвестиционни и други услуги, свързани с финансови инструменти.

5. Преди стартиране на ползването на Услугата, Ползвателят е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия и да ги приеме, като отбележи съгласието си с тях чрез маркиране /клик/ в полето  за съгласие. При несъгласие с настоящите Общи условия от страна на Ползвателя, Банката не предоставя Услугата.

6. С маркиране на полето за съгласие за обработване на лични данни преди стартиране на Услугата, Ползвателят предоставя съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно информация, включително видео изображение, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Потребителят е информиран, че личните му данни се обработват от Банката, в качеството ú на администратор на лични данни в съответствие с изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни и Информацията на ОББ АД за обработване на лични данни. В случай че Ползвателят не маркира полето за съгласие за обработване на личните данни, Банката не предоставя Услугата.

7. Услугата е достъпна за използване на Интернет страницата на Банката https://www.ubb.bg/videomeeting, където Ползвателите могат да подадат заявка за провеждане на  видео и/или аудио връзка или споделяне на екран със служител на Банката. Продължителността на връзката е до 45 минути, освен ако служителят на Банката не реши друго. За използване на Услугата, Ползвателите следва да разполагат с устройства, отговарящи на изискванията, посочени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.

8. В случай, че Ползвателят  не успее да осъществи видео и/или аудио връзка със служител на банката, поради липса на свободен експерт или поради причина, че е поискал да използва Услугата извън времето, в което тя се предоставя, Ползвателят има възможност да попълни форма за контакт с цел последващо предоставяне на Услугата и да предостави телефонен номер или адрес на електронна поща. При иницииране от страна на Банката на видео среща, Ползвателят на Услугата получава линк по електронна поща към видеоконферентна платформа за осъществяване на видео и/или аудио връзка с Банката. С инициирането на срещата от страна на Ползвателя на Услугата посредством натискането на линка, същият изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

9. Банката записва и съхранява данни от проведената с Ползвателя видео и/или аудио връзка за период от един месец от датата на осъществяването ѝ с цел повишаване качеството на Услугата и доказване на съдържанието на комуникацията с Ползвателя по време на ползването на Услугата в случай на възникнал спор между Ползвателя и Банката.

10. Всички права върху информацията, предоставена от Банката в хода на осъществяване на Услугата, принадлежат изключително и само на Банката. Ползвателят няма право да разкрива и споделя по какъвто и да е било начин с трети лица  каквито и да е било данни и информация, получени чрез използване на Услугата.

11. Банката не носи отговорност за претърпени от Ползвателя на услугата вреди и пропуснати ползи от използването на Услугата, както и не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Банката – например, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, комуникационни ограничения и смущения, невъзможност за осъществяване на връзка с видеоконферентната платформа или ограничен достъп до нея, проблеми, дължащи се на оборудването на Ползвателя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Банката.

12. Банката не носи отговорност за каквито и да било разходи, възникнали за Ползвателя във връзка с използването на Услугата. За самото предоставяне на Услугата, Банката не изисква заплащането на възнаграждение от Ползвателя.

13. Служителите на Банката, предоставящи Услугата, нямат право да изискват от Ползвателите предоставянето на чувствителни данни за плащанията по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (като, но не само, персонализирани защитни характеристики на платежните инструменти, ПИН кодове, пароли и др.). В случай на установени такива практики, Ползвателят следва незабавно да уведоми Банката на телефон 0700 117 17 или на електронна поща jalbi@ubb.bg.

14. Банката има право да откаже или прекъсне предоставянето на Услугата на Ползвател, който не спазва добрите нрави в хода на осъществяване на Услугата.

15. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Банката по всяко време, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Банката https://www.ubb.bg/videomeeting.

16. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилага законодателството на Република България.

Настоящите Общи условия са приети на 28.04.2020 г. и влизат в сила от 01.05.2020 г.

Посетете клон на банката

Map Карта с клонове на ОББ

Изпратете запитване

Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.

Изпратете запитване

Запазете час за среща

Запазете час за среща в удобно за вас време и клон.

Среща в клон

Обадете ни се

Ubb mobile

С ОББ Мобайл банкирате
в движение

Лесно, бързо и сигурно

ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.

Научете повече