Дебитни карти VISA

Предоставяме Ви неограничени възможности и предимства с международните дебитни карти VISA.

Предимства

Чрез международните си дебитни карти VISA, Обединена българска банка Ви предоставя следните възможности и предимства:
 • удобство и контрол;
 • сигурност;
 • избор на сметка в различна валута.
 • ОББ дава възможност за онлайн заявяване на нова карта на https://ebb.ubb.bg/.

 

Предстоящи промени:Подновяване на индивидуални дебитни карти VISA в нови VISA Debit cards

Удобство и контрол

 • Възможност да заплащате за закупени стоки и услуги директно при търговеца
 • Достъп до Вашите средства от множество алтернативни канали:
  • на банкомат, 24 часа на ден, 365 дни в годината, както в страната, така и в чужбина
  • на гише, от всеки клон на Обединена българска банка в страната
  • чрез защитения канал за електронно банкиране на Обединена българска банка, който дава възможност за различни операции със сметката, свързана към картата Ви (преводи, погасяване на задължения по кредитни карти в Обединена българска банка, проверка на баланс, търговия с ценни книжа на Българската фондова борса и др.)
 • Възможност да получавате Вашата заплата, стипендия или пенсия директно по Вашата картова сметка
 • Получавате атрактивни лихви по продуктите на Банката за физически лица при превод на работна заплата или пенсия по сметка в Обединена българска банка
 • Възможност за вноски в брой на определени банкомати на Обединена българска банка
 • Възможност за плащане на комунални услуги от картовата сметка
 • Възможност за ползване на овърдрафт (кредит от Банката) в размер до 3 работни заплати, ако получавате трудовото си възнаграждение по сметката на картата
 • Възможност за контролиран достъп до средствата по сметката, към която е свързана Вашата карта за членове на семейството или приятели, чрез издаване на допълнителни карти, чиито лимити определяте Вие
 • Възможност за свързване на втора (допълнителна) сметка по картата (с възможност за трансфер на средства към и от основната сметка на банкомат)
 • Cash back – можете да получите пари в брой с Вашата VISA Еlectron, когато плащате в супермаркет, търговски обект или бензиностанция
 • Възможност за ползване на Застрахователен пакет „Пълна защита“
 • Възможност да участвате в периодични промоционални кампании за картодържатели на Обединена българска банка като част от лоялна програма U Win.
 • Много добре развита мрежа от банкомати /АТМ/ на територията на цялата страна

Условия

Обединена българска банка Ви дава възможност за избор:
 • на вид карта: VISA Electron, VISA Classic и VISA Gold;
 • на сметка: Нова или съществуваща Ваша разплащателна сметка в Банката в BGN, EUR или USD.

Всички операции, които извършвате с картата на терминали или гише на Обединена българска банка, се отразяват веднага и винаги разполагате с актуален баланс по сметката си.

Сигурност

 • ЧИП карта – по-висока степен на защита
 • Достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие. ПИН кодът може да промените по всяко време само на банкомат на Обединена българска банка, а ако го забравите, ще Ви бъде издаден нов!
 • Възможност чрез SMS да бъдете уведомявани от Банката за всяка промяна по сметката на картата
 • Получавате безплатен SMS за всяка транзакция над 100 лева
 • Ако картата бъде изгубена или открадната, чрез обаждане на 24-часовите телефони в центъра за обслужване на клиенти на Обединена българска банка 0700 117 17; *7171 за мобилни номера, Вие можете да я блокирате веднага.
 • Клиенти на Електронно банкиране на ОББ имат възможност да контролират статуса на своята банкова карта, като я блокират или активират в реално време и без такса, през специално създадена функционалност в меню Карти.
Или ни се обадете
0700 117 17
7171
Кратък номер за абонати на мобилни оператори от България
+3592 483 1717 ново
Номер за връзка от чужбина
Други предложения
Visa и Mastercard Cash Back

С услугата Получаване на пари в брой при покупка на ПОС /VISA и Mastercard Cash Back/, бързо и лесно можете да разполагате с пари в брой.

UBB 3-D Secure: Сигурно плащане с карта в интернет

Инвестираме във Вашата сигурност! Представяме Ви нашата услуга за сигурно плащане с карта в интернет.

Отворен кредит

Ново поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от Обединена българска банка. Гъвкав заем с благоприятни условия, съобразен с Вашите възможности.

Обратно към всички предложения