Промени в тарифи и условия

Промяна в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 15 януари 2014 г. (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 30 ноември 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 октомври 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 16 септември 2013 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 08.07.2013 г. (още)

Промяна в тарифата за лихвени условия за сметки на физически лица от 8 юли 2013 г. (още)

ОББ въвежда промени в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица (още)

Промени в лихвените условия по "Отворена сметка" (още)

Промени в лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“ (още)

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 17.09.2012 (още)

Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“ (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.10.2012 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 6.09.2012 г. (още)

Промени в Тарифата за лихвените условия на индивидуални клиенти по „Стандартна разплащателна сметка“ и сметка „Комфорт“ (още)

Промяна в Общите условия приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони на физически лица – промяна в секция Международни кредитни карти без гаранционен депозит ЕС/МС, Visa и Visa Electron (още)

Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“ (още)

"Отворен депозит" от ОББ (още)

Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица - 7-ми май – промяна по спестовни продукти (още)

Моля, изчакайте