Промени в тарифи и условия

Промени в лихвените условия по "Отворена сметка" (още)

Промени в лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“ (още)

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 17.09.2012 (още)

Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“ (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.10.2012 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 6.09.2012 г. (още)

Промени в Тарифата за лихвените условия на индивидуални клиенти по „Стандартна разплащателна сметка“ и сметка „Комфорт“ (още)

Промяна в Общите условия приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони на физически лица – промяна в секция Международни кредитни карти без гаранционен депозит ЕС/МС, Visa и Visa Electron (още)

Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“ (още)

"Отворен депозит" от ОББ (още)

Промяна в Тарифата за лихвите на физически лица - 7-ми май – промяна по спестовни продукти (още)

Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети (още)

26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти (още)

На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица (още)

Нови общи условия на ОББ АД за платежни услуги в сила от 1 март (още)

Нови Общи условия при предоставяне на инвестиционни услуги (още)

Нови условия при теглене на суми над 10 000 лева (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони (още)

Промяна в приниципа на тарифиране на битови сметки (още)

Моля, изчакайте