Промени в тарифи и условия

Промяна в тарифа - 1 септември - такса при вноска, обработка и броене на монети (още)

26 април - Промяна в тарифа за бизнес клиенти (още)

На 21 юни 2010 г. - Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица (още)

Нови общи условия на ОББ АД за платежни услуги в сила от 1 март (още)

Нови Общи условия при предоставяне на инвестиционни услуги (още)

Нови условия при теглене на суми над 10 000 лева (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони (още)

Промяна в приниципа на тарифиране на битови сметки (още)

Промяна в условия на бизнес кредити (още)

Промяна в Тарифата на ОББ АД (още)

Минимално увеличение на лихвените проценти по бизнес ипотечни кредити (още)

Промени в лихвите по кредити в ОББ (още)

ОББ въвежда по-високи лихви за ипотечни кредити в лева (още)

Моля, изчакайте