Промени в тарифи и условия

Пакет сметки на ЧСИ в Тарифите на ОББ (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 20 октомври 2014 г. (още)

Промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на физически лица от 8 септември 2014 (още)

Промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.08.2014 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 юли 2014 г. (още)

Промяна в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 15 януари 2014 г. (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 30 ноември 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 октомври 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 16 септември 2013 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 08.07.2013 г. (още)

Промяна в тарифата за лихвени условия за сметки на физически лица от 8 юли 2013 г. (още)

ОББ въвежда промени в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица (още)

Промени в лихвените условия по "Отворена сметка" (още)

Промени в лихвените условия по сметки „ Отворен депозит“, „Комфорт“ и „Привилегия“ (още)

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 17.09.2012 (още)

Промяна в тарифата за лихвите на физически лица – промяна по „Отворен депозит“ (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.10.2012 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 6.09.2012 г. (още)

Промени в Тарифата за лихвените условия на индивидуални клиенти по „Стандартна разплащателна сметка“ и сметка „Комфорт“ (още)

Моля, изчакайте