Промени в тарифи и условия

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 9 май 2016 г. (още)

Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 15 април 2016 г. (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 февруари 2016 г. (още)

Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 28 ноември 2015 г. (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 1 септември 2015 г. (още)

Подновяване на дебитни карти Маестро и Мастеркард в нови Debit MasterCard (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 23 май 2015 г. (още)

Промяна в лихвените условия по пакет на ЧСИ от 5 януари 2015 г. (още)

Пакет сметки на ЧСИ в Тарифите на ОББ (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 20 октомври 2014 г. (още)

Промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на физически лица от 8 септември 2014 (още)

Промяна в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.08.2014 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 юли 2014 г. (още)

Промяна в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/ или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 15 януари 2014 г. (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 30 ноември 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 14 октомври 2013 г. (още)

Промени в лихвените условия по „Отворена сметка“ от 16 септември 2013 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 08.07.2013 г. (още)

Промяна в тарифата за лихвени условия за сметки на физически лица от 8 юли 2013 г. (още)

Моля, изчакайте