Промени в тарифи и условия

Предстояща промяна в тарифата за лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти в ОББ (още)

Промени в Тарифите за такси и комисиони за физически лица и за бизнес клиенти от 25.09.2017 г. (още)

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.09.2017 г. (още)

Промени в лихвените условия по отворени депозити на физически лица от 10 април 2017 г. (още)

Предстояща промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 01.02.2017 г. (още)

Промяна на Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ от 01.12.2016 г. (още)

Подновяване на индивидуални дебитни карти VISA в нови VISA Debit cards (още)

Актуализирани общи условия на ОББ за платежни услуги за физически лица (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 септември 2016 г. (още)

Уведомление за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, свързани с финансови инструменти (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 9 май 2016 г. (още)

Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 15 април 2016 г. (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 февруари 2016 г. (още)

Предстоящи промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 28 ноември 2015 г. (още)

Предстоящи промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица от 1 септември 2015 г. (още)

Подновяване на дебитни карти Маестро и Мастеркард в нови Debit MasterCard (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 23 май 2015 г. (още)

Промяна в лихвените условия по пакет на ЧСИ от 5 януари 2015 г. (още)

Пакет сметки на ЧСИ в Тарифите на ОББ (още)

Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 20 октомври 2014 г. (още)

Моля, изчакайте