KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 22/01/2021 17:27:31

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.64730
1.64430
Курс купува
1.56530
1.56830
Фиксинг на БНБ
1.60868
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26065
2.25565
Курс купува
2.13565
2.13965
Фиксинг на БНБ
2.19645
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85838
1.85338
Курс купува
1.77238
1.77738
Фиксинг на БНБ
1.81549
EN

careers date

Дата: 20.02.2021

location

Населено място: гр. София

sector

Структурно звено: Дирекция Картов център

reference

Ref #: HQ 2160

Главен експерт "Поддръжка и развитие на АТМ мрежа"

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковата дейност като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

За страхотния и сплотен екип на Дирекция “Картова инфраструктура” търсим мотивиран и отговорен професионалист, който ще има възможността да се сблъска със следните:


ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

•Отговаря за наблюдение и контрола на АТМ мрежата на ОББ
•Координира работата по сервизното обслужване на АТМ и разследва възникнали проблеми
•Отговаря за упражняването на контрол върху изпълнените от доставчици услуги
•Следи за предотвратяване и недопускане на измами с картови продукти и на АТМ
•Изготвя отчети и справки в областта на мониторинга на състоянието на АТМ терминалната мрежа на ОББ
•Участва в Комитета за Управление на извънредни ситуации, бедствия и аварии с цел осигуряване на непрекъсваемостта на бизнес процесите в ОББ


ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

•Магистър в областта на икономиката или техническите науки
•Над 3 година опит във финансова институция
•Познаване на нормативната уредба в Република България
•Задълбочени познания за продуктите предлагани от Банката и общи познания за българския пазар
•Способност за ефективно управление и решаване на разнородни проблеми
•Умения да организира и мотивира хора
•Висока работоспособност и работа под напрежение
•Владеене на английски език писмено и говоримо
• Умения за работа с MS Excel и MS Access


ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

•Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
•Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
•Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията
•Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп
•Застраховка за комплексна медицинска помощ
•Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
•Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
•Преференциална такса за ползване на карта за спорт

В случай , че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.