KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 01/12/2022 08:35:14

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90290
1.90080
Курс купува
1.83630
1.84130
Фиксинг на БНБ
1.88496
Касов
Безкасов
Курс продава
2.30050
2.29550
Курс купува
2.22560
2.23060
Фиксинг на БНБ
2.26139
Касов
Безкасов
Курс продава
2.01950
2.01450
Курс купува
1.94660
1.95160
Фиксинг на БНБ
1.98481
EN

careers date

Дата: 01.06.2023

location

Населено място: гр. София

sector

Структурно звено: Дирекция Европейски проекти и финансови институции

reference

Ref #: HQ9112

Експерт/Старши експерт в Дирекция "Европейски проекти и финансови институции"

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ отговаря за финансирането на проекти по еврофондовете и използването на Финансови инструменти като КОСМЕ, ИнновФин, Инициатива за МСП, Национален гаранционен фонд, като поддържа контактите с ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, МФК, БСЕ, ББР, НГФ, БАЕЗ, ФМФИБ. Екипът на дирекцията управлява над 40 финансови инструмента и портфейл с над 1.5 млрд. лв. експозиция с Финансови инструменти. Центърът за компетенции за европейски финансови инструменти на КВС Груп е в ОББ.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

• Подпомага екипа при работата му с Европейска инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие, Банка за развитие на съвета на Европа, Национален гаранционен фонд, Българска банка за развитие, Фонд мениджър за финансовите инструменти в България, в това число в процеса на договаряне на нови и управлението на текущи финансови инструменти
• Участва в процеса на одобрение и администриране на кредити с финансови инструменти (КОСМЕ, ИнновФин, НГФ и др.)
• Подпомага вътрешното сътрудничеството със звената „Банкиране на дребно“, „Малки и средни предприятия“(МСП), „Корпоративно банкиране“(КБ), „Събиране на проблемни вземания"(СПВ), „Одобрение на кредитите“(ОК) и др.
• Изготвя регулярни отчети към външни партньори за финансови инструменти
• Изготвя анализи, свързани с европейските проекти и финансовите институции

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

• Минимум четвърти курс на бакалавърска степен в сферата на Икономика; Финанси; Европейски проекти; Международни отношения; МИО; Статистика и др.
• Добро владеене на английски език
• Добра компютърна грамотност
• Умение за спазване на срокове и работа в екип
• Аналитично мислене
• Проактивност и ориентираност към крайния резултат
• Способност за работа под напрежение

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Възможност за кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
• Сплотен екип от мотивирани и ангажирани професионалисти
• Конкурентна система за бонусиране, съобразена със спецификата на позицията.
• Възможности за участие във вътрешни и външни обучения, както и на ниво КВC Груп.
• Застраховка за комплексна медицинска помощ
• Застраховка живот и пакет за подобряване на здравословното състояние и предпазване от заболяване
• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
• Преференциална такса за ползване на карта за спорт.

В случай че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.