Станете един от нас

Търсите възможност за професионален старт и успешна кариера? Обединена българска банка (ОББ АД), като част от международна финансова група, ще подкрепи таланта Ви, ще стимулира Вашата амбиция и целеустременост.

Предимствата да сте един от нас

Ние сме убедени, че успехът на ОББ се дължи на хората, работещи в банката. Затова целенасочено и системно инвестираме в нашите служители.

Предимствата да се присъедините към нас са:
  • станете част от утвърдена банкова институция с традиции и дългогодишна история;
  • сами определяйте възможностите за развитие - те зависят единствено от индивидуалното представяне и постижения;
  • бъдете активна страна в процеса на своето целеполагане, оценяване, определяне на потребностите от обучение и развитие;
  • личното мнение, индивидуалност и идеи са ценни;
  • присъединете се към екип, където всеки споделя общата отговорност в преследване на поставените цели;
  • възползвайте се от възможността да бъдете част от компания, която работи съобразно утвърдени международни стандарти и прилага най-успешните практики.

Грижа за служителите

За нас необходимата и задължителна подкрепа на всеки служител в работна среда е ключова. Ние стимулираме работоспособността и изграждаме корпоративна идентичност.

За целта ОББ:
  • осигурява социален пакет за служителите;
  • предлага допълнителни здравни грижи;
  • организира разнообразни инициативи и мероприятия за служителите и техните деца;
  • цени и подкрепя баланса между личен и професионален живот.

Обучение и кариерно развитие

Дългогодишната история на ОББ е доказала, че ефективните личности са основно конкурентно предимство, затова не само привличаме най-добрите служители, но и изграждаме такива.

Създадохме Център за обучение, в който екип от доказани професионалисти формира и развива ключови бизнес компетентности у служителите. Чрез ефективно съчетание от електронна платформа за обучение и интерактивни тренинги подпомагаме всеки колега да развие своя потенциал и да се реализира като уверен, отговорен и мотивиран член на успешния екип на ОББ.

Искаме заедно да изграждаме корпоративна култура на високо доверие, взаимно уважение, сътрудничество и ангажираност към реализация на бизнес стратегията на банката.