Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към

Касов
Безкасов
Курс продава
0.00000
0.00000
Курс купува
0.00000
0.00000
Фиксинг на БНБ
0.00000
EN
Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации

Финансиране за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди на МСП,  корпоративни клиенти и земеделски производители. Кредитът е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели намаляване на разходите за електроенергия и намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите.

Предимства

 • Инвестиция за изграждане на фотоволтаична инсталация за намаляване разходите за електроенергия - до 2 MW мощност
 • Финансиране до 2 млн. лева или равностойност в евро
 • Облекчени изисквания за самоучастие
 • Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца след изтичане на гратисния период
 • Гъвкавост на условията – различни варианти за погасяване, съобразени с вашия бизнес
 • Произведената над собственото потребление енергия може да бъде продавана на ЕРП
 • Възможност за избор на консултантски и инженерингови компании от Партньорската програма на ОББ  

Условия

Целева група
 • МСП и Корпоративни клиенти
 • Земеделски производители
Предназначение Инвестиции за изграждане на фотоволтаици до 2 MW мощност за производство на електроенергия за собствени нужди за намаляване на разходите за електроенергия, върху собствен терен или нает от свързано лице за периода на кредита.
Валута лева/евро
Размер до 2 млн. лева /или равностойността в евро/
Срок до 120 месеца след изтичане на гратисния период
Гратисен период до 9 месеца след стартиране на проекта
Обезпечение
 • Фотоволтаичната инсталация, предмет на финансирането
 • Залог на вземания по сметки по ЗДФО/ЗОЗ
 • Други допустими обезпечения: недвижими имоти; машини; превозни средства; стоки; вземания; финансови активи; капиталови субсидии по програма; Залог на търговско предприятие; Финансови инструменти по гаранция  
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Партньорска програма
 • Партньорски организации, които предоставят услуги в изграждането на ФЕЦ и проекти за енергийна ефективност (ЕЕ)
 • Подпомагане на бизнес клиентите на ОББ в избора им на надежден консултант/инженерингова компания за изграждане на ФЕЦ или подобряване на ЕЕ
 • Широк спектър от услуги – от проектната идея, до въвеждане в експлоатация
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ

Необходими документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
 • Текущи финансови отчети
 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Документи за собственост на обезпеченията
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Разрешителни за изграждане на фотоволтаичната инсталация

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.